Zomrel popredný tanečník a choreograf Miroslav Kůra

S veľkým zármutkom sme v SND prijali správu o úmrtí pána Miroslava Kůru (26. máj 1924 – 11. november 2023), legendy, jedného z najvýznamnejších tanečníkov českej a slovenskej baletnej scény. V čase svojich vrcholných umeleckých výkonov patril k svetovej interpretačnej špičke. Svojím umením inšpiroval aj kolegov, významný český choreograf Saša Machov vytvoril preňho mnoho choreografií. Aj sám majster Kůra bol nielen tanečníkom, ale aj choreografom a umelecky formoval nejeden súbor. Meno Miroslav Kůra rezonovalo, bol miláčikom publika, ale popularita sa mu stala v istom zmysle aj osudnou a znamenala odchod z Národného divadla v Prahe na Slovensko.
 
Miroslav Kůra pôsobil v 50. rokoch v Košiciach práve v čase, keď bol riaditeľom Janko Borodáč, ktorý ho priateľsky prijal s konštatovaním: „Mirko, umenie sa netvorí len v Prahe pri Vltave, ale aj v Košiciach pri Hornáde.“ Miroslav Kůra však so svojím umením ešte predtým prišiel k Dunaju a v rokoch 1946 – 1948 bol sólistom v Balete Slovenského národného divadla. Na našej prvej scéne stvárnil titulné postavy v spolupráci najmä so Stanislavom Remarom a Rudolfom Macharovským. Ako choreograf sa v SND uviedol večerom troch súčasných jednoaktoviek – Rapsódia v modrom (George Gershwin), Bolero (Maurice Ravel), Petruška (Igor Stravinskij) a sám sa excelentne predstavil v úlohe Petrušku. V roku 1976 sa v SND spolu s režisérom Petrom Weiglom podpísali pod slávnu inscenáciu Prokofievovho baletu Romeo a Júlia.
 
Miroslava Kůru charakterizovala virtuózna technika, stelesňoval charakterové úlohy, ktoré obohacoval o herecký rozmer, nebola mu cudzia ani komediálnosť, ktorou vedel svoju tanečnú kreáciu ozdobiť. Na javisku bol presvedčivý, vnútorným prežitkom obohacoval svoj tanečný výkon. Vytvoril vyše pol stovky postáv v repertoári klasickom (Labutie jazero, Spiaca krásavica, Giselle, Romeo a Júlia) i dielach súčasných a vo svojej choreografii vyše 60 titulov; v roku 1958 sa podieľal na príprave a realizácii programu Laterny magiky na svetovej výstave Expo a spolupracoval s Alfrédom Radokom.
 
Miroslav Kůra je držiteľom Thálie za celoživotné majstrovstvo (1995) i celého radu ocenení (1969 Medaile d´Or, cena Vincenta Escudero v Španielsku za najlepšiu inscenáciu Labutieho jazera; 1972 Grand Prix d´Italia v Taliansku od RAI za choreografiu televíznej inscenácie Romeo a Júlia; 1978 Choreography Prize v Japonsku za choreografiu The Birds; 1986 State Prize of The World Doctor Society v Taliansku za inscenáciu Luskáčika). V roku 1992 dostal od slávneho amerického vydavateľstva The Marquis (MacMillan Directory Division) čestné uznanie za tvorivú činnosť, úspešné baletné inscenácie a za rozvoj choreografie vo svete.
 
Tanečné kreácie i choreografické majstrovstvo Miroslava Kůru zachytili filmové i televízne kamery, vďaka ktorým jeho všestranné umenie budeme môcť stále obdivovať.
 
Česť jeho pamiatke!