Pes na ceste v premiére na scéne Činohry SND

Činohra SND uviedla premiéru adaptácie bravúrneho textu Pavla Vilikovského Pes na ceste z pera ďalšej výraznej osobnosti, českého režiséra Dušana David Pařízka, ktorý v SND hosťuje prvýkrát. Dve výrazné osobnosti sa stretli, aby sa ako skúsení pozorovatelia života pozreli na nás, na naše charakterové črty, veľké i smiešne snaženia, a to s nadhľadom a porozumením, s iróniou i so sebairóniou.
 
Hlavnou postavou je vydavateľský redaktor na dôchodku Iks Ypsilon, ktorý celý príbeh aj vyrozpráva. Má za úlohu prezentovať v Rakúsku dvoch slovenských spisovateľov, ktorých diela nepatria k špičkovým. Hoci plán bol pôvodne iný. A tak aj tento moment ponúka mnoho možností poukázať na črty národnej povahy, kultúrnej identity, trápnosti a malichernosti i veľkých nedorozumení a úvah, ktoré autor formuluje nielen o Slovensku a Slovákoch. „V tejto próze venoval Pavel Vilikovský mnoho úvah, reflexií až istého ironického sebaspytu či možno až sebamrskania pseudoslovenskosti a národoveckosti či skôr národnej malomyseľnosti. Zároveň humor a irónia sú výraznou črtou jeho autorského štýlu,“ uvádza k pripravovanej premiére dramaturgička Miriam Kičiňová.
 
V „Psovi“ motajúcom sa po ceste, tak, ako častokrát človek v živote, sa navyše Vilikovského postrehy zo Slovenska prelínajú s neúprosným pohľadom kontroverzného rakúskeho spisovateľa Thomasa Bernharda, nemilosrdného kritika spoločnosti. A tak čitateľ, v našom prípade divák v SND, bude mať možnosť porovnať skúsenosti dvoch susediacich národov a ich historické peripetie. Novele Pes na ceste a jej adaptácii nechýba ani ľudsky najintímnejší rozmer – emócie a láska „v jej najpominuteľnejšej podobe“ sú v diele zastúpené vďaka náhodnému stretnutiu Iks Ypssilona a istej Margharete. Vilikovského novela a Pařízkova adaptácia sú tak sondou nielen do duše a mysle azda všetkých malých európskych národov, ale aj do vnútra nás, všetkých, ktorí cítime a premýšľame.
 
Autorov minuciózny rozprávačský štýl pritom ani na moment nedovolí odpočinúť si pri pomyslení, že ide o fikciu. Keďže Vilikovský je po celý čas prirodzený a presvedčivý, vyvoláva dokonalý pocit, že všetko, čo nám predostiera sa naozaj udialo. Azda i to je príčinou viacerých cudzojazyčných prekladov Psa na ceste a víťazstva prestížneho literárneho ocenenia Anasoft litera, ktoré kniha získala v roku 2011.
 
Spoveď zrelého muža i terapia
 
Dušan David Pařízek charakterizoval Psa na ceste okrem iného aj takto: „... Je to spoveď zrelého muža reflektujúceho svoju životnú púť. Text s terapeutickými účinkami! Nádhera... Kto má také literárne poklady, ten sa za svoju kultúru hanbiť nemusí. Kľúč k úprave vyplýva
z mnohovrstevnatej postavy rozprávača. Ide o rýdzo mužský uhol pohľadu, plný výčitiek, obdivu, obáv a túžob.“
 
Túto charakteristiku pretavil Pařízek do výpovedí štyroch protagonistov, ktorých stvárňujú Alexander Bárta, Ľuboš Kostelný, Robert Roth a Richard Stanke. „Každý z nich má svoju tému,“ hovorí Pařízek a pokračuej: „jeden sa ustavične hrabe v politickej minulosti, druhý uniká do literatúry a hľadá svoje útočisko v umení, tretí ako typický muž nedokáže starnúť, respektíve má zo starnutia strach; štvrtý premýšľa o tom, ako by vyzerala ideálna žena jeho života. Dokopy sú obrazom jedného veľkého slovenského osudu. A jeho odrazu v umení.“
 
Tvorivý tím Psa na ceste v Činohre SND
 
Autorom adaptácie textu novely Pavla Vilikovského, ktorý je aj režisérom a autorom scény, je vynikajúci český režisér Dušan David Pařízek po prvý raz hosťujúci v Činohre SND. Pražské komorné divadlo (od roku 2002 do roku 2012 so sídlom v Divadle Komédie), ktoré založil v roku 1998 a viedol do roku 2012, sa stalo najprestížnejšou scénou v Českej republike. Pohybuje sa medzi významnými divadelnými scénami predovšetkým v nemecky hovoriacich divadlách v Európe, i vo Viedni. Za fenomenálny úspech označila kritika výhru Dušana Davida Pařízka v prestížnej ankete Theater heute, v ktorej sa inscenáciou sezóny 2014/2015 stala jeho réžia hry Wolframa Lotza Smiešna temnota.
 
Autorkou kostýmových návrhov je stála režisérova tvorivá spolupracovníčka Kamila Polívková, ktorá nedávno režírovala v činohre SND hru Koncert na želanie, obom asistuje Magdaléna Vrábová. Skvelými výkonmi za sprievodu tónov rakúskeho hudobníka Petra Faschinga sa predstavia poprední členovia činoherného súboru Alexander Bárta, Ľuboš Kostelný, Robert Roth a Richard Stanke.
 
Pes na ceste na repertoári Činohry SND od 13. apríla 2024.