Inšpirujúce stretnutie tvorivosti

Už po desiaty raz pozývajú tento rok dve prestížne inštitúcie VŠMU a SND na záver akademického roka a divadelnej sezóny na Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND. Tentoraz bude mať tento inšpirujúci projekt slávnostnejší ráz, pretože je súčasťou osláv 75. výročia založenia Vysokej školy múzických umení.
 
Tradícia zaujímavého a pre obe strany prospešného projektu sa začala písať v roku 2014; je dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.
 
„Tvorivú a pedagogickú prácu absolventov katedry tanečnej tvorby s mladými tanečníkmi, možno budúcimi tanečnými profesionálmi, predstavíme v choreografiách súboru DanceContinent a Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave. Pravidelné projekty študentov tanečného divadla a performancie realizované v zahraničnej spolupráci reprezentuje časť z predstavenia Kaleidoskop v choreografii Stephanie Schober z Veľkej Británie,“ približuje program večera Ivana Kleiblová, vedúca Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU.
 
Predstavia sa aj študentky choreografie bakalárskeho a magisterského stupňa Kateřina Zemanová, Melánia Ondrejčíková, Mária Viteková a aj diplomantka Hana Vidová, ktorá uvedie sólo zo svojej diplomovej práce na motívy románu G. Orwella 1984, premiérovanej na scéne Štátnej opery v Banskej Bystrici.
 
Ivana Kleiblová ďalej spresňuje, že úspešných absolventov katedry zastupujú dvaja už etablovaní umelci. V oblasti ľudového tanca je to choreograf, vysokoškolský pedagóg a súčasne externý doktorand na VŠMU Martin Urban, ktorý svoju tvorbu predstaví v dvoch choreografiách v podaní Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice, kde pôsobí ako umelecký vedúci. V oblasti profesionálneho súčasného tanca sa v zahraničí úspešne presadil Martin Kilvády, jeho krátke pohybové predstavenie má spomienkový charakter s výstižným názvom Nos-tal-žííí. V podaní sólistov Baletu SND si zaspomíname na tohtoročný úspešný Fashion Ballet ´24 choreografiou Chvenie okamihu, ktorej autorkou je Nina Poláková, riaditeľka Baletu SND.
 
„Tanec je umenie, ktoré si vyžaduje pokoru a odhodlanosť, fyzickú i psychickú silu a odolnosť, skrýva v sebe vášeň i rozvahu, tanec vie veľmi bezprostredne zasiahnuť a komunikovať s divákom bez potreby slov,“ hovorí o krehkom, ale mimoriadne silnom, apelatívnom i vzrušujúcom fenoméne, akým je tanec, Miroslava Kovářová, dlhoročná pedagogička tanca na katedre tanečnej tvorby, ktorá tento úspešný projekt pripravuje od začiatku jeho existencie.
 
Projekt, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, zahŕňa 15 choreografií klasického, ľudového i moderného tanca i performancie a je príležitosťou pre študentov predviesť svoje umelecké a remeselné schopnosti na prvej scéne.
Pozývame vás na oslavu tanca a podporu mladých choreografov a tanečníkov, na Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND do novej budovy SND vo štvrtok 13. júna 2024 o 19.00 hod.