Divadelní riaditelia a hudobníci na cestách 1870 - 1920

Divadelní riaditelia a hudobníci na cestách 1870 - 1920

Opera

Prezentácia knihy a vokálny koncert s lektorskými úvodmi v rámci projektu Vyšehradského fondu s programom zostaveným z repertoáru operných a koncertných scén štyroch krajín

V prípade záujmu potvrďte svoju účasť na podujatí emailom na jana.laslavikova@gmail.com

The new SND building, SND Opera Chamber
4. 5. 2022 17:00 h - 18:00 h
Prezentácia knihy a vokálny koncert s lektorskými úvodmi je jedným z výstupov projektu Vyšehradského fondu s názvom Towards a common regional history of our nation building strategies. Traveling directors, musicians.
 
Koncert približuje operný a koncertný repertoár, ktorý sa počas rokov 1870 – 1920 uvádzal v stredoeurópskych mestách. Lektorské úvody pripravili poprední muzikológovia zo Slovenska (Historický ústav SAV, v.v.i.), Maďarska
(Ústav hudobnej vedy, Výskumné centrum pre humanitné vedy), Česka (Katedra muzikologie FF Univerzity Palackého) a Poľska (Inštitút histórie Jagelovskej univerzity).
 
Publikácia Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Music: Past, Present and Perspectives, na ktorej sa podieľal trinásťčlenný tím muzikológov a teatrológov z vedeckých inštitúcií stredoeurópskeho regiónu vrátane členov projektu, skúma kultúrne a umelecké transfery v hudbe a divadle v tomto geografickom priestore. Prináša poznatky o historickom vývoji hudobného a divadelného umenia a zároveň sa zamýšľa nad tým, aké sú možnosti európskeho hudobného divadla 21. storočia v otvorenom kultúrnom priestore.
 
ÚČINKUJÚ
Ingrid Kertesi, soprán
Júlia Mária Kovács, soprán
Katarína Flórová, soprán
Gergely Kaposi, klavír
Branko Ladič, klavír
 
VSTUP VOĽNÝ
 
V prípade záujmu potvrďte svoju účasť na podujatí emailom na jana.laslavikova@gmail.com

Note

VOĽNÝ VSTUP