Pre imobilných - usmernenie na vstup Historická budova SND EN

Vstup do budovy je umožnený cez hlavný návštevnícky vstup, kde je k schodisku operatívne inštalovaná šikmina.V sále historickej budovy sú pre imobilných návštevníkov a ich sprievod vyhradené:

  • miesta č. 1 a č. 2 na prízemí v 6. rade vľavo
  • miesta č. 1 a č. 2 na prízemí v 7. rade vpravo

Mapa sály v historickej budove SND:

Mapa sály v historickej budove SND

Prečítajte si aj Všeobecné obchodné podmienky