Pre imobilných - usmernenie na vstup Nová budova SND - Štúdio EN

Pre vstup imobilných návštevníkov a ich sprievodcov do Štúdia SND je určená šikmá rampa, ktorá sa nachádza pri služobnom vchode pre zamestnancov od Olejkárskej ulice (príloha č. 4). Po príchode na vrátnicu sa ohlásia službe SBS, ktorá privolá uvádzačov alebo člena služby PPaS. Uvádzač alebo člen PPaS odprevadí imobilného návštevníka a jeho sprievodcu do hľadiska Štúdia.

Na predstaveniach s voľným sedením (napr. predstavenie HOLLYROTH) je usadenie imobilných návštevníkov riešené individuálnym spôsobom.

Z dôvodov zachovania požiarnej bezpečnosti je vstup na predstavenie v Štúdiu SND možný len pre jedného imobilného návštevníka a jeho sprievodcu

Vyhradené miesta v sále

Imobilní návštevníci a ich sprievodcovia majú v Štúdiu Novej budovy SND vyhradené:

  • miesta č. 15 a č. 16 v 10. rade

a v bezprostrednej blízkosti aj plochy na invalidné vozíky.

Mapa Štúdia v novej budove SND:

Mapa Štúdia v novej budove SND

Prečítajte si aj Všeobecné obchodné podmienky