Mária Kupcová

Mária Kupcová

Ballet Masters - Repetitors

Ukončené vzdelanie: Tanečné konzervatórizum Evy Jaczovej v Bratislave 
Členka Baletu SND od roku 1985