Pavel Procházka

Pavel Procházka

Chief Choir Master

Zbormajster, dirigent a skladateľ študoval na Konzervatóriu v Žiline a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Dlhé roky pôsobil ako dirigent popredných slovenských speváckych zborov Lúčnica, SĽUK a Technik. V rokoch 1985 – 1990 bol hlavným zbormajstrom Slovenského filharmonického zboru. Od roku 2007 zastáva túto funkciu v Opere Slovenského národného divadla. Realizoval stovky koncertov po celej Európe, v Južnej Amerike, Afrike i v Ázii. Na svojom konte má nemenší počet nahrávok na všetkých druhoch nosičov, ako i nahrávok rozhlasových a televíznych. Spolupracoval s poprednými domácimi i svetovými dirigentmi: Claudiom Abbadom, Robertom Benzim, Alainom Lombardom, Ondrejom Lenárdom, Lorinom Maazelom, Liborom Peškom, Ľudovítom Rajterom a mnohými ďalšími. Ako prvý slovenský dirigent účinkoval v Accademia Nazionale di Santa Cecilia v Ríme, kde uviedol jedno z najvýznamnejších diel Claudia Monteverdiho Vesprae della Beata Vergine(1993). Zúčastnil sa na festivaloch Musica Contemporanea v Perugii a Bolzane a od roku 1988 každoročne spolupracuje s festivalom Valle d´Itria v Martina Franca v Taliansku. Z množstva ocenení, ktoré získal vo svojej doterajšej kariére s rôznymi telesami, spomeňme aspoň víťazstvá so speváckym zborom Technik: Spittal 1975, Arezzo 1978, Tours 1982, Cantonigrós 1983.

Osobitné miesto v umeleckom živote Pavla Procházku patrí jeho pedagogickým aktivitám. Tie boli a sú späté v rokoch 1980 až 1998 s VŠMU v Bratislave, od roku 1997 s Akadémiou umení v Banskej Bystrici a v rokoch 2004 až 2007 s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. 

Pavol Procházka je všestrannou hudobníckou osobnosťou, ktorej profil dotvára napokon jeho kompozičná činnosť. Dominantný zástoj v nej majú vokálne, resp. vokálno-inštrumentálne diela. Z tých väčších spomeňme hudobnú rozprávku Maruška na objednávku SĽUK-u, hudobno-scénickú fresku Legenda potulného tovariša, z novších opusov je to Omša sv. MartinaPastoraleStabat materEcce lignum Crucis, MagnificatSlávnostná kantáta na počesť sv. Cyrila a Metoda pre veľký orchester, miešaný zbor a recitátora.

V Opere SND od svojho nástupu v sezóne 2007 - 2008 až dodnes premiérovo naštudoval tieto diela: Lucrezia Borgia, Boris Godunov, Dvaja Foscariovci, Svätopluk, Orfeus a Eurydika, Predaná nevesta, Hry o Márii, Mathilde de Guisse, Čarovná flauta, Le Villi, Kominárik, Puritáni, Jej pastokyňa, Manon Lescaut, Netopier, Otello, Maria Theresia, Barbier zo Sevilly, Romeo a Júlia, Lohengrin, Rigoletto, Bohéma, La clemenza di Tito, Piková dáma, Zem úsmevov, Šperky Madony, v sezóne 2015 - 2016 pracuje na študovaní Beethovenovho Fidelia a Verdiho opery Simon Boccanegra. Ako zbormajster viedol a vedie predstavenia Aida, Nabucco, La traviata, Tosca, Macbeth, Trubadúr, Sedliacka česť, Komedianti, Turandot, Nápoj lásky, Dcéra pluku, Carmen, Rusalka, Eugen Onegin, Krútňava, Don Giovanni.

Naštudoval aj koncertné vokálno-inštrumentálne diela: Verdiho Rekviem, Rossiniho Stabat Mater a mnohé ďalšie.  

Predstavenia