Boris Prýgl

Boris Prýgl

Basses

Boris Prýgl sa zúčastnil viacerých speváckych súťaží, zvíťazil na Medzinárodnej súťaži Pražský spevák, Duškovej speváckej súťaži Mozartovej obce a Speváckej súťaži Olomouc. Za svoje úspechy vďačí pedagogičkám Oľge Plhalovej, Zlatici Livorovej a Blanke Juhaňákovej. Od septembra 2012 študuje operný spev na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave u profesora Petra Mikuláša. V lete 2013 absolvoval Majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského v Piešťanoch a Majstrovské spevácke kurzy Dagmar Livorovej vo Veľkej Bíteši. Realizoval množstvo sólistických a ansámblových vystúpení doma i v zahraničí. Ako sólista spolupracoval so Slovenskou filharmóniou. V roku 2014 spieval rolu Záhradníka v Mozartovej opere Figarova svadba a absolvoval ďalšie spevácke a herecké majstrovské kurzy. Stal sa hosťujúcim sólistom Opery SND, kde debutoval v hudobnej dráme Salome od Richarda Straussa ako Nazaretčan a Žid. V tom istom roku stvárnil postavu Satana v opere Slzy noža (B. Martinů) na predstavení VŠMU, a v Opere SND sa po prvýkrát predstavil ako Leporello v Mozartovom Donovi Giovannim. Minulý rok dokončil bakalárske štúdium hlavnou úlohou Kráľa Teodora v opere Kráľ Teodor v Benátkach, ktorú Opera SND uviedla ako prvý projekt svojho Operného štúdia. Zakrátko do jeho repertoáru pribudla úloha Dona Basilia v opere Barbier zo Sevilly. Nedávno získal Cenu Národného divadla v Prahe, Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, ale tiež Festivalu Pražská jar, Českého rozhlasu, Cenu Viléma Zítka, Gustava Mahlera i Cenu dirigenta Františka Drsa na päťdesiatom ročníku Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. V súčasnosti sa pripravuje na celý rad sólistických recitálov a koncertov nadväzujúcich na vyššie uvedené úspechy – a tiež na rolu Dona Fernanda v opere Fidelio a potom na úlohu Pietra vo Verdiho diele Simon Boccanegra na doskách Opery SND.