Magdaléna Rovňáková

Magdaléna Rovňáková

Guest ensemble Bratislava Boys´Choir

V rokoch 1970 – 1976 študovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave (v triede prof. M. Masarikovej), potom (1976 – 1981) zborové dirigovanie na VŠMU (u prof. P. Hradila). Bola členkou Speváckeho zboru Lúčnica. V roku 1982 počas ašpirantúry u prof. J. Haluzického  založila Bratislavský chlapčenský zbor, ktorý riadi ako umelecká vedúca, manažérka, dirigentka. Zbor je súčasťou Súkromnej základnej umeleckej školy, kde Magdaléna Rovňáková pôsobí ako zriaďovateľka a riaditeľka. Členovia zboru sa tu popri zborovom speve vzdelávajú v hre na klávesových nástrojoch a navštevujú aj hodiny sólového spevu. S Bratislavským chlapčenským zborom naštudovala Magdaléna Rovňáková dvadsiatku oratórií a kantát (Bach, Britten, Honegger, Orff, Suchoň, Stravinskij...), viacero operných titulov – a často premiéruje diela slovenských skladateľov. So zborom absolvovala početné medzinárodné súťaže. Teleso získalo množstvo rôznych vyznamenaní a ocenení, je tiež nositeľom Grand prix z medzinárodnej zborovej súťaže v Moskve a víťazom svetovej zborovej súťaže v Des Moines (USA). So zborom spolupracovali a spolupracujú vynikajúci sólisti – Peter Dvorský, Miroslav Dvorský, Jozef Kundlák, Peter Mikuláš, Ľubica Vargicová, ale tiež mladí absolventi konzervatória či Vysokej školy múzických umení. Zbor opakovane hosťuje na Bratislavských hudobných slávnostiach, koncertuje v celej Slovenskej republike, spolupracuje so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, s Musicou Aeternou, so Solamente Naturali i so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala. Pravidelne účinkuje v Opere SND a viacero rokov spolupracuje tiež s viedenskou Štátnou operou. Hosťoval v Theater an der Wien i vo viedenskom Konzerthause. Vďaka všestrannej príprave malí speváci spolupracujú aj so spevákmi populárnej hudby a hudobnými skupinami (Vašo Patejdl, Peter Nagy, Jožo Ráž, Helena Vondráčková, Lucie Bílá, skupiny Hex, No Name, Margot) a nahrávajú aj filmovú hudbu pre domáce a zahraničné spoločnosti. Zbor účinkuje tiež v televízii a vo filme. Absolvoval početné koncerty v Európe i v USA (medzi nimi aj vystúpenie v newyorskej Carnegie Hall, 2007), Kanade (George Weston Hall v Toronte), Japonsku a Izraeli. Mnohí jeho odchovanci študujú sólový spev a dirigovanie na vysokých školách v Bratislave, Brne a vo Viedni. Magdaléna Rovňáková spolupracovala aj s mnohými ďalšími detskými a miešanými zbormi (Detský spevácky zbor Zornička, Bratislavský detský zbor, Akademický spevácky zbor, Spevácky zbor Lúčnica, spevácky zbor SĽUK-u, Slovenský filharmonický zbor). Vyučovala na Konzervatóriu v Bratislave i na VŠMU. Absolvovala viaceré zahraničné dirigentské kurzy. Lektorsky pôsobila na dirigentských školeniach, pracuje s dirigentmi amatérskych speváckych zborov. Od roku 1988 je hosťujúcou zbormajsterkou SND v Bratislave. Významná je tiež jej spolupráca s Národným osvetovým centrom v pozícii členky poradného zboru pre zborový spev.

Predstavenia

Bratislava Boys’ Choir Chorus Masters
Bratislava Boys’ Choir Chorus Masters
Bratislava Boys’ Choir Chorus Masters
Bratislava Boys’ Choir Chorus Masters