Janka Rychlá

Janka Rychlá

Guest Choir Pressburg Singers

zbormajsterka SZ Pressburg Singers

V rokoch 1974 – 1980 navštevovala odbor hra na klavíri na Konzervatóriu v Žiline. Po absolutóriu nastúpila do Štátnej opery Banská Bystrica ako korepetítorka. Zároveň pokračovala v štúdiu zborového dirigovania u prof. Petra Hradila na bratislavskej VŠMU. V roku 1984 absolvovala študijný pobyt na Polyfonickej škole sv. Caillata v Paríži (dirigovanie – Philippe Caillard, dirigentský kurz – Eric Ericson). Zakrátko (1985) sa stala asistentkou dirigenta Detského a mládežníckeho speváckeho zboru Slovenského rozhlasu v Bratislave a o rok neskôr zbormajsterkou a umeleckou vedúcou tohto telesa (tu pôsobila až do roku 2003). Paralelne s touto aktivitou pracovala ako korepetítorka Slovenského filharmonického zboru v Bratislave (1987 – 1988), zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru v Bratislave (1989 – 1990), ale aj zbormajsterka zboru Chorus Salvatoris (1987 – 1999) a zbormajsterka Európskej akadémie zborového spevu vo Francúzsku (2003, 2004). V roku 2004 korepetovala v Detskom baletnom štúdiu v Bratislave – a od toho istého roku až dodnes je zbormajsterkou a umeleckou vedúcou speváckeho zboru Pressburg Singers.

Ako zbormajsterka spolupracovala s viacerými dirigentmi: Ľudovít Rajter, Ladislav Slovák, Pavol Procházka, Zdeněk Košler, Marián Vach, Zdeněk Bílek, Jan Rozehnal, Róbert Stankovský, Nick Strimple, Roger Thirot a i. Účinkovala na festivaloch a koncertoch v Belgicku, Bulharsku, Dánsku, vo Francúzsku, v Chorvátsku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Turecku, Španielsku a vo Švajčiarsku.

Popri umeleckej činnosti treba spomenúť jej pedagogické pôsobenie na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU. V rokoch 2012 – 2014 bola pedagogičkou na Základnej umeleckej škole sv. Cecílie v Bratislave-Ružinove.

Je tiež zástupkyňou Slovenska pre International Young Choir Festival Summa Cum Laude vo Viedni.