Eduard Mikuláško

Eduard Mikuláško

Percussions Section Leader

Eduard Mikulaško

Štúdium:
1990 - absolutórium konzervatória (odbor lesný roh, 1988 - sólové vystúpenie s Košickou filharmóniou , 1990 - sólo koncert s orch. Konzervatória 1990 - účinkovanie v medzinárodnom mládežníckom orchestri
1994 - absolutórium na VŠMU (lesný roh)

 

Angažmá:
1988 - 1990 - orchestrer Štátneho divadla Košice (lesný roh)
1990 - 1992 - orchester Opery SND (lesný roh)
1994 - 1997 - orchester Komornej opery (od 1996 ako timpanista)
1995 - orchester Nová scéna (lesný roh)
Od 1997 nepretržite - Orchester Opery SND bicie, od 1999 + timpany, od 2003 - 1. timpanista (vedúci skupiny)

Ďalšie pôsobiská:
2002 - 2004 - pedagóg bicích na Štátnom Konzervatóriu (Tolstého)
2004 - 2006 - pedagóg bicích na Cirkevnom konzervatóriu
2009 - 2014 - timpanista orchestra RTVS

Účinkovanie v ďalších orchestroch na Slovensku aj v zahraničí.