Karol Tóth

Karol Tóth

Narodený 02. 10. 1932 Bratislava
Zosnulý 09. 07. 2007 Bratislava

člen baletu SND:  
1.10.1951 – 31.8.1972


choreograf baletu SND:  
7.2.1961 – 31.8.1972´
1.3.1978 – 31.8.1991

 

poverený umeleckým vedením baletu SND: 
1.4.1980


umelecký šéf baletu SND: 
1.3.1961 – 15.6.1972
1.9.1980 – 19.1.1989