Barbora Šajgalíková

Barbora Šajgalíková

Director, Communications and Sales Department
Address: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Študovala architektúru na Technickej univerzite vo Viedni a vizuálnu komunikáciu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre architektúry VŠVU pod vedením profesora Vaška. Venuje sa grafickému dizajnu a scénickému výtvarníctvu.