Gabriel Rovňák

Gabriel Rovňák

Guest ensemble Bratislava Boys´Choir
Conductor

Absolvent Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, z triedy Jana Zbavitela. Bol tiež súkromným žiakom Ondreja Lenárda a Otakara Trhlíka. Absolvoval majstrovské dirigentské kurzy Zsolta Nagya a Martina Turnovského. Už od detstva spieval v Bratislavskom chlapčenskom zbore. Absolvoval Konzervatórium v Bratislave v triede Júliusa Karabu. Štúdium ukončil s titulom „Najlepší absolvent“. Počas svojej dirigentskej kariéry spolupracuje s mnohými orchestrami (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie B. Martinů Zlín, Solamente naturali, Collegium Baroque, Sinfonietta Bratislava, Komorní orchestr města Blansko a ďalšie) a speváckymi zbormi (Bratislavský chlapčenský zbor, detský zbor Primavera Brno, spevácky zbor Lúčnica, zbor Canens a ďalšie).

​Naštudoval viacero operných predstavení (B.Smetena - Predaná nevesta, B. Martinů - 2x Alexander a ďalšie), premiéroval skladby súčasných skladateľov. V roku 2013 naštudoval a uviedol operu L. Janáčka - Príhody lišky Bystroušky v nemeckom Hamburgu. Pripravil vzdelávací rozhlasový cyklus o opere, ktorý bol odvysielaný Slovenským rozhlasom. Stál pri vzniku občianskeho združenia pre súčasnú hudbu SOOZVUK. Je autorom biografickej publikácie o dirigentovi Zdeňkovi Košlerovi. V rokoch 2013 - 2015 pripravil a uviedol o tomto dirigentovi výstavu v Národnom divadle v Prahe a v Slovenskom národnom divadle. Pripravil tiež multimediálnu aplikáciu "Dirigent" pre Samsung Smart TV o Zdeňkovi Košlerovi. 

Je autorom veľkého vzdelávacieho cyklu „Príbeh hudby“, ktorý sledujú desaťtisíce mladých ľudí na celom Slovensku. Projekt vznikol v roku 2012 na pôde Štátnej filharmónie Košice. V súčasnosti pôsobí na poste dirigenta Bratislavského chlapčenského zboru spolu so svojou mamou, Magdalénou Rovňákovou. Gabriel Rovňák ml. je tiež interným pedagógom na Hudobnej fakulte Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne a členom porôt na medzinárodných zborových súťažiach. Je absolventom kurzu "Cultural Leadership Summit Prague" , ktorý organizoval v roku 2016 DeVos institute New York pre umeleckých manažerov. V roku 2019 sa zúčastnil tiež manažérskych kurzov na Letnej hudobnej škole v Kroměříži, pod vedením generálneho riaditeľa Českej filharmónie, Davida Marečka.   S Bratislavským chlapčenským zborom sa predstavil v mnohých európskych krajinách, tiež v USA, Kanade a Rusku. Teleso spolupracuje so Slovenskou filharmóniou, Slovenským národným divadlom a ďalšími prestížnymi inštitúciami doma i v zahraničí. Teleso je nositeľom mnohých ocenení.

Predstavenia

Bratislava Boys’ Choir Chorus Masters
Bratislava Boys’ Choir Chorus Masters
Bratislava Boys’ Choir Chorus Masters
Bratislava Boys’ Choir Chorus Masters