Kristián Kohút

Kristián Kohút

Dramaturgy
Address: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
Absolvoval štúdium klasického tanca na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave v roku 1997 v triede Danice Pilzovej a v roku 2009 štúdium tanečného umenia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením Iriny Čiernikovej a Dagmar Hubovej. Na rovnakej škole absolvoval doktorandské štúdium, počas ktorého sa zúčastnil troch študijných stáží na Škole amerického baletu v New Yorku.
Ešte počas štúdia na konzervatóriu účinkoval v predstaveniach Baletu SND a v súbore Jany Kůrovej v Prahe. Po absolutóriu prijal angažmán do Baletu SND, kde s krátkou pauzou pôsobil ako interpret do roku 2009. V Balete SND pôsobil aj na pozícii koordinátor marketingových aktivít baletu.
Od roku 2018 pôsobí ako pedagóg v oblasti klasického tanca na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave a výskumný pracovník v Centre Výskumu HTF VŠMU, kde sa zameriava na výskum v oblasti techniky klasického tanca.
V rokoch 2016 a 2017 bol pozvaný ako hosťujúci baletný majster do baletu Štátneho divadla v Košiciach a od roku 2018 pôsobí aj ako hosťujúci tanečný pedagóg v SĽUK-u.
S príspevkami mapujúcimi slovenské tanečné osobnosti sa aktívne zúčastnil troch kongresov s medzinárodnou účasťou Tanec.SK, ako dramaturg spolupracoval na príprave viacerých medzinárodných baletných galakoncertov.
Reflexiami a recenziami prispieva do odborného časopisu Tanec a do časopisu HTF VŠMU Tempo. V roku 2019 mu knižne vyšla zbierka recenzií Metamorfózy baletu 2016 – 2019, ako aj publikácia Zlaté 60.(roky) v Slovenskom národnom divadle, kde ako spoluautor zdokumentoval desaťročie v Balete SND.