Robin Červinek

Robin Červinek

Robin Červinek sa narodil v Kyjove, kde začal so spevom na ZUŠ. Neskôr navštevoval súkromné hodiny u sólistu Moravského divadla v Olomouci Davida Szendiucha. V roku 2021 získal magisterský titul na JAMU v Brne u doc. Zdeňka Šmukařa. Od roku 2020 je tiež študentom Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, kde študuje u prof. Margit Klaushofer. Počas štúdií sa zúčastnil viacerých medzinárodnych interpretačných kurzov u svetových umelcov a pedagógov ako Adam Plachetka, Kateřina Kněžíková, Thomas Steinhöfel, Singfried Goritz, Irena Sylya a Amelia Felle.

V rámci komornej opery v brnianskom Divadle na Orlí stvárnil tieto postavy: Kráľa v Orffovej opere Múdra žena, Básnika v súčasnej opere Neznámá od Daniela Šimka, Grófa v opere Il matrimonio segreto od Domenica Cimarosu a Grófa v Mozartovej opere Figarova svatba.

Zúčastnil se tiež niekoľkých medzinárodných súťaží. V roku 2018 sa stal absolútnym víťazom súťaže Pražský pěvec. Získal 2.cenu na Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch, z ktorej si odniesol tiež niekoľko mimoriadnych cien, ako cenu Jana Lucemburského, cenu Beno Blachuta, cenu Viléma Zítka a cenu Milana Bürgera. K jeho ďalším úspechom patrí 2. miesto na Duškovej interpretačnej súťaži. Stal se tiež finalistom súťaže Zahraj si s Českou filharmonií. V roku 2019 získal 2. miesto v súťaži Iuventus Canti. V roku 2021 opäť získal 2. miesto v súťaži Iuventus Canti a stal sa laureátom medzinárodnej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského. Od sezóny 2019/2020 hosťuje v ND Brno v opere Gavalier s ružou od Richarda Straussa.