Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1142753 ZAMA s.r.o. Viedenská cesta 7, 82107 Bratislava, SK 35870940 Cudzokrajné vyšetrenie 183,00 € 183,00 € O/2014-1964 10.12.2014 23.11.2016
1142746 MADEMAN,s.r.o. Bridlicová 2/A, 84107 Bratislava, SK 46422765 Um.účink.Mechúrik-Koščúrik 350,00 € 350,00 € Z-1185/Č/2013 10.12.2014 23.11.2016
1142750 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82711 , SK 35966289 Revízia elektrospotrebičov 1 267,20 € 1 267,20 € O/2014-2014 10.12.2014 23.11.2016
1142751 QUATTRO,spol.s.r.o. Budatínska 31, 85105 Bratislava, SK 31320724 Školenie, používanie ref.voz. 20,00 € 20,00 € O/2014-1789 10.12.2014 23.11.2016
1142766 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82711 , SK 35966289 Požiar.asist.služby 11/14 7 625,52 € 7 625,52 € Z-1044/TPU/2014 10.12.2014 23.11.2016
1142757 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 Seminár, Ročné zúčtovanie ... 60,00 € 60,00 € O/2014-1918 10.12.2014 23.11.2016
1142755 MAX & friends s.r.o. Palisády 8, 81103 Bratislava, SK 35799048 Kalendár Balet 2015 600,00 € 600,00 € Z-1122/B/2014;Z-174/TPÚ/2 10.12.2014 23.11.2016
1142744 Full House,občianske združenie Šancová 3563/100, 83104 Bratislava, SK 42133769 Účink.tan.skup.15.11. 880,00 € 880,00 € Z-653/B/2014 10.12.2014 23.11.2016
1142762 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.UDD 522,41 € 522,41 € Z-1226/TPÚ/2013 10.12.2014 23.11.2016
1142745 Full House,občianske združenie Šancová 3563/100, 83104 Bratislava, SK 42133769 Účink.tan.skup.25.11. 732,90 € 732,90 € Z-652/B/2014 10.12.2014 23.11.2016
1142752 WBI,s.r.o. Žižková 42, 81102 Bratislava, SK 35685018 Služby k softvéru 81,40 € 81,40 € Z-252/CM/2013 10.12.2014 23.11.2016
1142763 SWAN, a.s. Borská 6, 82107 Bratislava, SK 35680202 Tel.popl.11/14 558,36 € 558,36 € MK-109/07/M 10.12.2014 23.11.2016
1142725 DREVONA GROUP s.r.o. Výhonská 1, 83106 Bratislava, SK 45895856 Preglejka 5 901,44 € 5 901,44 € O/2014-1799 9.12.2014 23.11.2016
1142741 Altánok s.r.o. Krmanova 1809/12, 81103 Bratislava, SK 47445670 Nvota, režia Zem úsmevov 4 000,00 € 4 000,00 € Z-282/O/2012 9.12.2014 23.11.2016
1142743 ARGUSS s.r.o. Záhradnícka 27, 81107 Bratislava, SK 31365213 Odvoz a likv.nebezp.odpadu 105,35 € 105,35 € O/2014-1791 9.12.2014 23.11.2016
1142740 ELIZARA,s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 47335343 Um.účink.Salome 28.11. 2 000,00 € 2 000,00 € Z-579/O/2014 9.12.2014 23.11.2016
1142736 AREAPRINT s.r.o. Galvaniho 14/5515, 82104 Bratislava, SK 35707437 Roll up Nevesta hôl 25,00 € 30,00 € O/2014-1832/81 9.12.2014 23.11.2016
314129 Schimmer PR,Bettina Schimmer Gocher Str.19a,50733, Kolín, DE 5215541472 Schimmer, cestovné 58,50 € 58,50 € Z-743/CM/2014 9.12.2014 23.11.2016
1142735 AREAPRINT s.r.o. Galvaniho 14/5515, 82104 Bratislava, SK 35707437 Roll up Zem úsmevov 25,00 € 30,00 € O/2014-1896/81 9.12.2014 23.11.2016
1142732 C.E.N.s.r.o. Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK 35780886 Vysielanie reklamy 1 380,00 € 1 656,00 € Z-128/CM/2014;Z-2014-1058 9.12.2014 23.11.2016
1142737 AREAPRINT s.r.o. Galvaniho 14/5515, 82104 Bratislava, SK 35707437 CLV Akcia 1+1 19,00 € 22,80 € O/2014-1925/81 9.12.2014 23.11.2016
1142733 C.E.N.s.r.o. Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK 35780886 Vysielanie reklamy 540,00 € 648,00 € Z-2014-1037;Z-128/CM/2014 9.12.2014 23.11.2016
1142738 AREAPRINT s.r.o. Galvaniho 14/5515, 82104 Bratislava, SK 35707437 Tlač CLV 69,00 € 82,80 € O/2014-1926/81 9.12.2014 23.11.2016
1142734 C.E.N.s.r.o. Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK 35780886 Vysielanie reklamy 1 980,00 € 2 376,00 € Z-2014-0739;Z-12/CM/2014 9.12.2014 23.11.2016
1142729 ELET,s.r.o. Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK 31394981 Aktualizácia WEB stránky 187,20 € 187,20 € Z-162/UMO/2012 9.12.2014 23.11.2016

Pages