Verejné obstarávanie

Servis audio systému AURUS/NEXUS
20.06.2024, 10:40
  Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti zmluvných podmienok v rámci prípravných trhových konzultácií  
Servis audio systému AURUS/NEXUS
10.06.2024, 08:33
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v rámci prípravných trhových konzultácií a overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti zmluvných podmienok  
Rekonštrukcia riadiaceho systému scénických zariadení v sále Činohry SND
27.05.2024, 15:17
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v rámci prípravných trhových konzultácií  
Rekonštrukcia riadiaceho systému scénických zariadení v sále Činohry SND
06.05.2024, 15:25
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v rámci prípravných trhových konzultácií
Servis audio systému AURUS/NEXUS
12.03.2024, 09:43
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v rámci prípravných trhových konzultácií  
Webová stránka verejného obstarávateľa - SND
28.02.2024, 09:13
Servis audio systému AURUS/NEXUS Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v rámci prípravných trhových konzultácií  
Obnova budovy Umelecko-dekoračných dielní SND – spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a realizácia obnovy a modernizácie
30.08.2023, 07:48
Verejný obstarávateľ Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00164763, zverejňuje v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi nasledujúce prílohy súťažných pod
Bezdrôtový hybridný systém
27.02.2023, 08:02
Verejný obstarávateľ Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00164763, zverejňuje
Bezdrôtový hybridný systém
04.01.2023, 08:55
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v rámci prípravných trhových konzultácií
Bezdrôtový hybridný systém
11.10.2022, 07:53
II. etapa prípravných trhových konzultácií

Pages