Verejné obstarávanie

Bezdrôtový hybridný systém
27.02.2023, 08:02
Verejný obstarávateľ Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00164763, zverejňuje
Bezdrôtový hybridný systém
04.01.2023, 08:55
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v rámci prípravných trhových konzultácií
Bezdrôtový hybridný systém
11.10.2022, 07:53
II. etapa prípravných trhových konzultácií
Bezdrôtový hybridný systém
15.08.2022, 07:49
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z.
Profil SND v systéme EKS
11.02.2022, 09:23
Profil SND v systéme EKS
Profil SND v systéme Úradu pre Verejné obstarávanie
11.02.2022, 09:20
Profil SND v systéme Úradu pre Verejné obstarávanie
Služby rezervačno - predajného online systému pre SND
20.01.2022, 09:35
Verejný obstarávateľ Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00164769, zverejňuje súhrnnú
Služby rezervačno - predajného online systému pre SND
20.09.2021, 13:48
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z.
SND hľadá dodávateľa služieb k novému webovému sídlu
07.02.2017, 10:45
Služby súvisiace s prevádzkou webového sídla SND na roky 2017 – 2018
06.12.2016, 16:40

Pages