Verejné obstarávanie

Informácia o zadávaní záklazky - Jazykové korektúry
16.07.2013, 15:30
Informácia o zadávaní zákazky - Elektroinštalačný materiál
16.07.2013, 15:20
Informácia o zadávaní zákazky - Oprava zdvíhacej plošiny
10.07.2013, 12:00
Informácia o zadávaní zákazky - audio kábel
04.07.2013, 12:20
Informácia o zadávaní zákazky - koaxiálny kábel
04.07.2013, 12:15
Otváranie ponúk - tanečné koberce- Kritéria
25.06.2013, 13:55
I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Otváranie ponúk - "OSTATNÉ" - Dodanie tanečných kobercov a lepiacich pások pre Slovenské národné divadlo
04.06.2013, 15:15
I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Pages