Verejné obstarávanie

Služby rezervačno - predajného online systému pre SND
20.01.2022, 09:35
Verejný obstarávateľ Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00164769, zverejňuje súhrnnú
Služby rezervačno - predajného online systému pre SND
20.09.2021, 13:48
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z.
SND hľadá dodávateľa služieb k novému webovému sídlu
07.02.2017, 10:45
Služby súvisiace s prevádzkou webového sídla SND na roky 2017 – 2018
06.12.2016, 16:40
Informácia o zadávaní zákazky - Retrofit chladiaceho stroja
03.04.2014, 15:25
Informácia o otváraní ponúk - časť Kritériá - ubytovacie služby
05.03.2014, 10:00
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Informácia o zadávaní zákazky - prenájom plôch CTL 10
24.02.2014, 11:05
Informácia o zadaní zákazky - RGB zariadenie
21.02.2014, 16:45
Informácia o zadaní zákazky - prenájom reklamných plôch A1
20.02.2014, 16:40
Informácia o zadaní zákazky - výmena ističa
20.02.2014, 10:15

Pages