Verejné obstarávanie

Služby súvisiace s prevádzkou webového sídla SND na roky 2017 – 2018
06.12.2016, 16:40
Informácia o zadávaní zákazky - Retrofit chladiaceho stroja
03.04.2014, 15:25
Informácia o otváraní ponúk - časť Kritériá - ubytovacie služby
05.03.2014, 10:00
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Informácia o zadávaní zákazky - prenájom plôch CTL 10
24.02.2014, 11:05
Informácia o zadaní zákazky - RGB zariadenie
21.02.2014, 16:45
Informácia o zadaní zákazky - prenájom reklamných plôch A1
20.02.2014, 16:40
Informácia o zadaní zákazky - výmena ističa
20.02.2014, 10:15
Informácia o zadaní zákazky - antivírový program
18.02.2014, 14:30
Informácia o zadávaní zákazky - nealkoholické nápoje a minerálne vody
17.02.2014, 14:55
Informácia o zadaní zákazky - uhlie 2
14.02.2014, 10:30

Pages