Služby rezervačno - predajného online systému pre SND

V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) oznamuje verejný obstarávateľ Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 81901 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00164763, účastníkom trhu, že v súvislosti s pripravovaným verejným obstarávaním na predmet zákazky „Služby rezervačno - predajného online systému pre SND“, sa v dňoch 27.09.2021, 28.09.2021, 29.09.2021 a 30.09.2021, v čase od 9:00 hod do 16:00 hod., uskutočnia prípravné trhové konzultácie.
 
Verejný obstarávateľ v prípade záujmu, editovateľnú podobu príloh k Výzve na účasť na prípravnej trhovej konzultácii poskytne na základe žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu: monika.clovieckova@snd.sk
 
Výzvu na účasť s jej prílohami k prípravným trhovým konzultáciám nájdete na nasledujúcich odkazoch: