Bezdrôtový hybridný systém

II. etapa prípravných trhových konzultácií

V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) oznamuje verejný obstarávateľ Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 81901 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00164763, účastníkom trhu, že v súvislosti s pripravovaným verejným obstarávaním na predmet zákazky „Bezdrôtový hybridný systém“, sa v dňoch 17.10.2022, 18.10.2022 a 19.10.2022, v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod., uskutoční II. etapa prípravných trhových konzultácií.

 
Oznámenie informácií z I. etapy prípravných trhových konzultácií a prílohy k II. etape prípravných trhových konzultácií nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 
Súbory na stiahnutie:
Verejný obstarávateľ v prípade záujmu, editovateľnú podobu vyššie uvedených súborov poskytne na základe žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu: monika.clovieckova@snd.sk.