Služby súvisiace s prevádzkou webového sídla SND na roky 2017 – 2018