Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1142451 JohnThomas Dale-Native Creative Sekurisova 19, 84102 Bratislava, SK 40790321 Preklady a korekt.služby 1 060,00 € 1 060,00 € Z-1093/CM/2014 13.11.2014 23.11.2016
1142454 AREAPRINT s.r.o. Galvaniho 14/5515, 82104 Bratislava, SK 35707437 CLV Eurovea 60,50 € 72,60 € O/2014-1758/81 13.11.2014 23.11.2016
1142456 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK 31338551 Výstupy kopír.stroja 205,61 € 205,61 € Z-653/TPÚ/2011 13.11.2014 23.11.2016
1142460 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 583,20 € 583,20 € Z-874/GR/2014;O/2014-1793 13.11.2014 23.11.2016
1142449 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 15,70 € 18,84 € O-002/01/41/2014 13.11.2014 23.11.2016
1142457 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.NB 4 899,14 € 4 899,14 € Z-1226/TPÚ/2013 13.11.2014 23.11.2016
1142434 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie, viazanie 290,60 € 290,60 € O/201-776 12.11.2014 23.11.2016
1142446 EDOS-PEM s.r.o Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK 36287229 Seminár, Nakladanie s majetkom ... 112,00 € 112,00 € O/2014-1519 12.11.2014 23.11.2016
1142435 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody, stočné NB 769,01 € 769,01 € Z-250/GR/2008 12.11.2014 23.11.2016
1142447 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK 178454 Lic.popl., Trochu inak 81,58 € 81,58 € Z-1041/CM/2014 12.11.2014 23.11.2016
1142436 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody, stočné 1 724,68 € 1 724,68 € Z-250/GR/2008 12.11.2014 23.11.2016
1142445 Business Consulting & Media s.r.o. Mostná 31, 94901 Nitra, SK 36556653 Inzerát 420,00 € 420,00 € O/2014-1531/81 12.11.2014 23.11.2016
1142437 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody, stočné HB 381,16 € 381,16 € Z-250/GR/2008 12.11.2014 23.11.2016
1142443 Business Consulting & Media s.r.o. Mostná 31, 94901 Nitra, SK 36556653 Inzerát 390,00 € 468,00 € O/2014-1523/81 12.11.2014 23.11.2016
1142438 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 144,88 € 144,88 € Z-250/GR/2008 12.11.2014 23.11.2016
1142439 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody UDD 775,25 € 775,25 € Z-250/GR/2008 12.11.2014 23.11.2016
1142440 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.10/14 60,83 € 60,83 € Z-1254/TPÚ/2013 12.11.2014 23.11.2016
1142441 SWAN, a.s. Borská 6, 82107 Bratislava, SK 35680202 Tel.popl.10/14 749,04 € 749,04 € MK-109/07/M 12.11.2014 23.11.2016
1142442 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Pošt.úverované 1 142,75 € 1 142,75 € Ú-379/2008 12.11.2014 23.11.2016
1142448 PRE SENT, s.r.o. Súťažná 10, 82108 Bratislava, SK 35688513 Prenájom inf.plôch 744,00 € 892,80 € O/2014-1550/81 12.11.2014 23.11.2016
1142444 INTERLUX Lighting spol.s r.o. Tomášikova 30, 82101 Bratislava, SK 35804751 Svietidlá 1 509,19 € 1 509,19 € O/2014-1632 12.11.2014 23.11.2016
1142429 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./Mobil/ 3 523,96 € 3 523,96 € MK-92/2013-M 11.11.2014 23.11.2016
1142430 MERT s.r.o. Klincová 37/B, 82108 Bratislava, SK 45980748 Pozvánky, letáky, Bludičky 285,00 € 285,00 € O/2014-1725/81 11.11.2014 23.11.2016
1142431 MERT s.r.o. Klincová 37/B, 82108 Bratislava, SK 45980748 Bull.Salome 1 312,00 € 1 312,00 € O/2014-1742 11.11.2014 23.11.2016
1142426 Fisch&Doz production s.r.o. Starhradská 2, 85105 Bratislava, SK 47801573 Um.účinkovanie 298,12 € 298,12 € Z-899,900,901/Č/2014 11.11.2014 23.11.2016

Pages