Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1180454 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 192 192 Z-554/CM/2017 9.3.2018 22.03.2018
1180457 Diners Club CS,s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 14126.02 14126.02 Z-29092005 9.3.2018 22.03.2018
1180462 AKONTIS,s.r.o. Klokočova 41, 85101 Bratislava, SK 46907203 Kvetinová výzdoba 30 30 O/2018-240 9.3.2018 22.03.2018
1180458 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Nájom mot.voz.3/18 1638 1638 Z-185/CM/2017 9.3.2018 22.03.2018
1180463 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Pracovná zdrav.služba 107.4 107.4 Z-1013/GR/2016 9.3.2018 22.03.2018
6180011 RAVEN, a.s. Šoltésovej 420/2, 01701 Považská Bystrica, SK 31595804 Hutný materiál 181.14 181.14 P-08032018 9.3.2018 22.03.2018
1180444 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 528 633.6 Z-392/CM/2018 8.3.2018 19.09.2018
1180445 J.C.Decaux Slovakia s.r.o. Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 35695412 Prenájom rekl.plôch CLV 1461.15 1753.38 O/2018-262 8.3.2018 20.04.2018
1180441 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Leták,Esmeralda 151.2 181.44 O/2018-209;Z-977/GR/2015 8.3.2018 20.04.2018
1180442 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 886.15 963.06 O/2018-209;Z-977/GR/2015; 8.3.2018 20.04.2018
1180443 Mgr.Blanka Mongu Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK 36908029 Prekladateľské služby 1540 1540 O/2018-318;Z-93/CM/2018 8.3.2018 20.04.2018
318030 Aura-Pont s.r.o. Radlická 99, 15000 Praha, CZ 00174866 Lic.popl. 1363.96 1363.96 Z-295/Č/2018 8.3.2018 05.04.2018
6180009 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7, 96001 Zvolen, SK 48118621 Rozšírenie zabezpeč.systému.KV 397.64 397.64 O/2018-58 8.3.2018 22.03.2018
6180010 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7, 96001 Zvolen, SK 48118621 Rozšírenie zabezpeč.systému,KV 413.61 413.61 O/2018-196 8.3.2018 22.03.2018
1180450 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Dč6/Z-384/TPÚ/2011 8.3.2018 22.03.2018
1180446 Igor Keseli -SEREP Záborského 1, 83103 Bratislava, SK 40476596 Inštal.banneru na HB,polep fólií 276 276 O/2018-210 8.3.2018 22.03.2018
1180451 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody UDD 651.38 651.38 Z-250/GR/2008 8.3.2018 22.03.2018
1180452 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 121.66 121.66 Z-250/GR/2008 8.3.2018 22.03.2018
1180453 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.2/18 50.87 50.87 Z-1254/TPÚ/2013 8.3.2018 22.03.2018
1180448 PeLiM,práčovne a čistiarne s.r Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 31596347 Pranie 47.15 56.58 Z-099/TPÚ/2015 8.3.2018 22.03.2018
1180449 LL,s.r.o. Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 35735210 Analýza odpad.vôd L.Ján 13.94 16.73 O/2018-77 8.3.2018 22.03.2018
1180447 Výsk.úst.zváračský SR Račianska 71, 83259 Bratislava 3, SK 36065722 Popl.za aktualizáciu databázy zváračov 48 48 214/493/2018 8.3.2018 22.03.2018
1180437 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 638.52 638.52 O/2018-315;Z-874/GR/2014 7.3.2018 20.04.2018
1180433 W Press,a.s. Partizánska 2, 81103 Bratislava, SK 35907266 Inzerát 419.9 503.88 O/2018-250;Z-177/CM/2018 7.3.2018 20.04.2018
1180438 Chicoactor s.r.o. Hollého 2220/11, 81108 Bratislava, SK 47632411 Um.účink.2/18 660 660 Z-368/,535/Č/2014;Z-283/Č 7.3.2018 05.04.2018

Pages