Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1152906 Róbert Ladecký-FIRECONTROL Gen.Goliána 11, 91702 Trnava, SK 35404841 Revízia požiar.klapiek 4 775,76 € 4 775,76 € O/2015-3778 21.12.2015 23.11.2016
1152907 AUTOCENTRUM MARS s.r.o. Vajnorská 91, 83104 Bratislava, SK 36294616 Opr.W.Multivan 1 069,61 € 1 069,61 € O/2015-3965 21.12.2015 23.11.2016
1152909 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK 36396222 Opr.kopír.stroja 480,72 € 480,72 € O/2015-3818 21.12.2015 23.11.2016
1152910 PeLiM,práčovne a čistiarne s.r Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 31596347 Pranie 14,18 € 14,18 € Z-099/TPÚ/2015 21.12.2015 23.11.2016
1152911 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody, stočné NB 2 323,20 € 2 323,20 € Z-390/TPÚ/2015 21.12.2015 23.11.2016
1152912 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody, stočné NB 1 143,48 € 1 143,48 € Z-390/TPÚ/2015 21.12.2015 23.11.2016
1152913 EKORDA,s.r.o. Révova 45, 81102 Bratislava, SK 31364438 Vyprac.fin.prostriedkov, Eurokontext 990,00 € 990,00 € O/2015-3635 21.12.2015 23.11.2016
1152902 FUN MEDIA GROUP a.s. Leškova 5, 81525 Bratislava, SK 44845995 Vysielanie reklamy 1 000,00 € 1 200,00 € Z-1247/CM/2014 21.12.2015 23.11.2016
415090 CLARE VIDAL-HALL MANAGEMENT 57 Carthew Road, London W6 ODU, GB 805944223 Bailey, 527/B/2014, hon.III.časť 2 000,00 € 2 000,00 € Z-527/B/2014 21.12.2015 23.11.2016
1152901 ELIZARA,s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 47335343 Um.účink., Sedliacka česť 10.12. 1 500,00 € 1 500,00 € Z-781/O/2013 21.12.2015 23.11.2016
1152908 COFELY,a.s. Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Opr.výťahov 1 030,42 € 1 030,42 € O/2015-3943 21.12.2015 23.11.2016
1152905 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Program.plagát 1/16 123,00 € 147,60 € Z-977/CM/2015 21.12.2015 23.11.2016
315125 Maison Henry Bertrand /England/Itd 52 Holmes Rd, London, GB 199803 Látky 335,72 € 335,72 € O/2015-3799 21.12.2015 23.11.2016
1152880 Krin,s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 46726667 Umel.účink.Bohéma 17.12. 1 100,00 € 1 100,00 € Z-540/O/2015 18.12.2015 23.11.2016
1152881 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Anissimov, let.18.-20.1. 469,00 € 469,00 € MK-43/2015/M;O/2015-3948 18.12.2015 23.11.2016
1152883 SLOV.VODOHOSP.PODNIK š.p. Karloveská 2, 84104 Bratislava, SK 36022047 Analýza odpad vôd 184,82 € 184,82 € O/2015-2251 18.12.2015 23.11.2016
415089 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Horečná, 445/B/2015, let.29.-31.1. 200,00 € 200,00 € O/2015-3964 18.12.2015 23.11.2016
1152884 VEMAPOS,s.r.o. Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava, SK 35829613 Výmena ohrievačov vody 19 674,17 € 19 674,17 € Z-981/TPÚ/2015 18.12.2015 23.11.2016
1152894 OBJEKTA spol.s r.o. Nejedlého 12, 84102 Bratislava, SK 31353282 Kreslá 1 134,00 € 1 134,00 € Z-29092005 18.12.2015 23.11.2016
1152882 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Prabava, let.21.-27.2. 171,00 € 171,00 € MK-43/2015/M;O/2015-3946 18.12.2015 23.11.2016
315124 Maison Henry Bertrand /England/Itd 52 Holmes Rd, London, GB 199803 Látky 2 216,08 € 2 216,08 € O/2015-3799 18.12.2015 23.11.2016
5150041 Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 9692928 Reklamné služby 18,66 € 18,66 € O/2015-3986 17.12.2015 23.11.2016
5150042 Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 9692928 Reklamné služby 482,51 € 482,51 € O/2015-3986 17.12.2015 23.11.2016
1152849 AUTOCENTRUM MARS s.r.o. Vajnorská 91, 83104 Bratislava, SK 36294616 Opr.mot.vozidla, Multivan 1 117,06 € 1 117,06 € O/2015-3817 17.12.2015 23.11.2016
1152850 AUTOCENTRUM MARS s.r.o. Vajnorská 91, 83104 Bratislava, SK 36294616 Opr.mot.vozidla, VW Passat 1 954,73 € 1 954,73 € O/2015-3856 17.12.2015 23.11.2016

Pages