Home

The Ball
Drama
Drama
The new SND building - Drama hall
In sales
10.12. at 19.00h
Illusionen
Drama
Drama
The new SND building - Studio
In sales
10.12. at 19.00h
La traviata
Opera
Opera
The new SND building - Opera and Ballet hall
In sales
11.12. at 19.00h
Opera
Opera
The new SND building - Opera and Ballet hall
In sales
14.12. at 19.00h
The Nutcracker
Ballet
Ballet
The new SND building - Opera and Ballet hall
In sales
16.12. at 11.00h
The Nutcracker
Ballet
Ballet
The new SND building - Opera and Ballet hall
In sales
16.12. at 17.00h

News

Vážení návštevníci,
 
Slovenské národné divadlo sa pripája k tretiemu ročníku kampane Zastavme násilie na ženách 2021.
 
Vážení návštevníci,
 
Vážení návštevníci,
 
Vážení návštevníci,
 
Vážení návštevníci,
 
Vedenie SND prijalo so zármutkom správu o úmrtí bývalého dlhoročného zbormajstra Opery SND pána Ladislava Holáska.
 
Slovenské národné divadlo sa aj tento rok zapojí do 12. ročníka celoslovenského podujatia Noc divadiel 2021, ktoré sa uskutoční v sobotu 20.
Vážené novinárky a novinári, milí čitatelia a čitateľky (aj bulvárnych médií),
 
Vedenie Slovenského národného divadla prijalo so smútkom správu o úmrtí bývalej sólistky Opery SND a neskôr dramaturgičky Jely Krčméry-Vrteľovej.
 
Slovenské národné divadlo iniciovalo projekt “Dobrí susedia”, v rámci ktorého sa mu podarilo nadviazať spoluprácu s okolitými developermi.
Správa o úmrtí tejto výnimočnej osobnosti bola nečakaná, prekvapujúca a o to neuveriteľnejšia.
 
Vážení návštevníci,
 
dovoľujeme si vás informovať, že bar DVORANA vo foyeri Slovenského národného divadla je vám počas návštevy divadla opätovne k dispozícii.
Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo v pondelok 13.
Milí návštevníci,
 
Vedenie Slovenského národného divadla a vedenie Opery Slovenského národného divadla dospeli po vzájomnej dohode k rozhodnutiu, že s účinnosťou od 2.
Slovak National Theatre is a state-subsidised organisation of the Slovak Ministry of Culture.

Partners

General partner of SND

General media partner

Media Partner Premier

Main partner Ballet

Partners of the Opening Nights

Major media partners

Media partner of children's performances

Film equipment partners