News / Press releases

Stanovisko vedenia Slovenského národného divadla k odvolaniu Michala Vajdičku
Publikované dňa: 16.09.2019
Pravidlá súťaže "Divadlo o 100 rokov"
Publikované dňa: 16.09.2019
1. Organizátor Súťaže:
 
Organizátorom Súťaže s názvom „Divadlo o 100 rokov" (ďalej len „Súťaž") je
 
Slovenské národné divadlo
Sídlo: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
IČO: 00164763
(ďalej len „organizátor súťaže“).
 
2. Organizátor je zároveň poskytovateľom časti výhry (voľné vstupenky pre víťaznú triedu a darčekové predmety) do súťaže.
 
3. Organizátor je zároveň prevádzkovateľ súťaže.
(ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“).
 
4. Partneri súťaže sú spoločnosti :
 
1. IDC Hodling a.s.
2. kníhkupectvo Panta Rhei
3. Vydavateľstvo Orbis In
 
Partneri súťaže poskytujú do Súťaže výhry uvedené v bode 5 týchto Pravidiel
 
Organizátor vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá" alebo „Podmienky“):
 
2. Trvanie Súťaže:
Riaditeľom Činohry SND sa stal Peter Kováč
Publikované dňa: 04.09.2019
Generálny riaditeľ SND Vladimír Antala vymenoval dnes (4. 9. 2019) do funkcie riaditeľa Činohry SND Petra Kováča.
 
Peter Kováč bol od roku 2014 štyri roky dramaturgom Činohry SND. K spolupráci ho prizval vtedajší riaditeľ Činohry SND Roman Polák, s ktorým participoval na koncepcii úspešných divadelných činoherných sezón v SND. Peter Kováč bol napríklad dramaturgom inscenácie Mojmír II. alebo Súmrak ríše, ktorá získala päť divadelných ocenení Dosky, z ďalších spomeňme napríklad tituly Arkádia, Sissi (úteky Alžbety Rakúskej). V repertoári sú stále inscenácie Mercedes Benz, Veselé paničky windsorské, Nepolepšený svätec, či inscenácia pre deti Ako sa Lomidrevo stal kráľom.
 
Balet SND hľadá mladé talenty, možno máte práve vy jeden doma!
Publikované dňa: 04.09.2019
Slovenské národné divadlo otvorilo vo svojej 96. divadelnej sezóne výnimočný projekt, ktorý sa nesie v duchu rozvoja baletného umenia na Slovensku. Je ním Baletná prípravka SND, ktorá sa už štvrtý rok venuje vybraným deťom v predškolskom a mladšom školskom veku a vštepuje im tak hodnoty baletného umenia. Baletné prípravky v rámci divadiel sa nachádzajú po celom svete. Slovenské národné divadlo sa inšpirovalo najmä divadlami v Českej republike, ktoré majú bohatú históriu a tradíciu, ako aj kvalitnú koncepciu.

 
VYJADRENIE k odvolaniu Michala Vajdičku z postu riaditeľa Činohry SND
Publikované dňa: 03.09.2019
Generálny riaditeľ SND Vladimír Antala odvolal k dnešnému dňu (3. 9. 2019) z funkcie riaditeľa Činohry SND Michala Vajdičku.
Generálny riaditeľ SND oboznámil Michala Vajdičku s dôvodmi odvolania súvisiacimi predovšetkým s nezvládnutím manažérskych povinností, čo bolo zo strany generálneho riaditeľa opakovane riešené upozornením na závažné porušenie pracovnej disciplíny.
Na základe správy o výsledku kontroly č.1/2019 boli zistené aj ďalšie závažné nedostatky. V čase pôsobenia Michala Vajdičku ako riaditeľa Činohry SND bolo za obdobie roku 2018 do februára 2019 zrušených 38 predstavení a nahradených 54 predstavení; v 37 prípadoch bez vykázania relevantných zákonných dôvodov (dovolenka, práceneschopnosť ). Rušenie predstavení bolo kritizované aj zo strany návštevníkov SND a poškodzovalo tak dobré meno SND v spoločnosti.

Pages