Juraj Kuchar

Juraj Kuchar

Tenors

Juraj Kuchar (1989) je absolventom operného spevu na Konzervatóriu v Bratislave u Mgr. art. Alžbety Michálkovej. Svoje hudobné pôsobenie začal ako šesťročný v Bratislavskom chlapčenskom zbore, kde sa stal najskôr sopránovým, neskôr tenorovým sólistom. Získal 2. miesto na Medzinárodnej súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch v kategórii Pieseň. Je laureátom speváckych súťaží Nitrianska lutna a Súťaž Petra Dvorského v Košiciach. Bolo mu udelené čestné uznanie primátora hlavného mesta Bratislavy za úspešnú reprezentáciu mesta a na základe titulu Talent novej Európy nadácie CEF 2010 získal grant na mesačnú spevácku stáž v Paríži. Venuje sa opere, interpretácii piesňovej tvorby i koncertnému repertoáru. Vystúpil s telesami ako Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice, Capella Istropolitana, či Solamente Naturali, je takisto členom a sólistom vokálneho zoskupenia Vocale SoLa pôsobiacom pri tomto orchestri, kde pravidelne interpretuje okrem iného Bachove kantáty a posledné Vianoce aj Evanjelistu v Bachovom Vianočnom oratóriu. V rámci Operného štúdia Konzervatória Bratislava stvárnil postavy Orfea v Offenbachovej operete Orfeus v podsvetí, Beauforta v Hummelovej Mathilde von Guise, Lenského v Čajkovského Eugenovi Oneginovi a Princa v Dvořákovej Rusalke. V rámci uvedenia Dona Giovanniho počas letného festivalu Oper rund um v rakúskom Waidhofen an der Ybbs stvárnil postavu Dona Ottavia. V rokoch 2014-2017 bol členom Chorakademie der Wiener Staatsoper. Vo Viedenskej štátnej opere sa ako sólista podieľal v roli 2.Krupiéra na uvedení Prokofievovej opery Der Spieler. V rámci Operného štúdia Slovenského národného divadla stvárnil postavu Sandrina v Paisiellovej opere Kráľ Teodor v Benátkach, odvtedy sa na pôde SND objavil ako Jeník v detskej verzii Smetaneovej Predanej nevesty – “Nepredajme nevestu!”, Pedrillo v Mozartovom Únose zo Serailu, ako Posol vo Verdiho Aide a Gastone de Letorières vo Verdiho La traviate

Predstavenia

Gastone de Letorières
Gastone de Letorières