Andrea Bálešová

Andrea Bálešová

Répétiteur

Andrea BÁLEŠOVÁ je absolventkou Konzervatória v Žiline (E. Kudjová) a VŠMU v Bratislave (C. Dianovský, I. Černecká). V štúdiách klavírnej hry, so zameraním na súčasnú hudbu, pokračovala na Kráľovskom Konzervatóriu v belgickom Gente u Daana Vandewalle.a zároveň sa intenzívne venovala štúdiu komornej hry pod vedením renomovaného pedagóga Marcela Lequeuxa. Na inštitúte pre postgraduálne vzdelávanie Orpheus Institut Gent študovala komornú hru v majstrovskej triede Jana Michielsa.
V r. 2005 ukončila doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave (Prof. Stanislav Zamborský). Svoje odborné vedomosti si rozšírila ďalším štúdiom na VŠMU v Bratislave v odbore Hudobná teória, ktoré ukončila bakalárskym stupňom.

Absolvovala majstrovské interpretačné kurzy u Pierre Jasmina, Eugena Indjića, Lazara Bermana, György Nádora, Petra Toperczera, aktívne participovala na majstrovských seminároch hudby 20.storočia u Alexeja Ljubimova a Jana Michielsa.
V r. 2004 sa stala štipendistkou Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt.
V r. 2005 získala štipendium Luxemburského veľkovojvodstva a ročné štipendium Európskeho centra umení Hellerau v Drážďanoch, kde získala angažmá v medzinárodnom ensembli súčasnej hudby, s ktorým vystúpila na festivale Drážďanské dni súčasnej hudby.

Andrea Bálešová sa venuje sólovej i komornej hudbe. Významné počiny v jej umeleckom zameraní dokumentuje aj množstvo premiér sólových a komorných skladieb domácich i zahraničných autorov na prestížnych pódiách (Holandsko, Belgicko, Nemecko, Česká republika, Maďarsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko). Popri umeleckej činnosti sa intenzívne venuje aj realizácii rôznych umeleckých a edukačných projektov, je autorkou a koordinátorkou projektu Students Meet Professionals.

Andrea Bálešová pôsobí aj ako pedagóg a vedúca odboru Hra na klavíri na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Za svoju pedagogickú činnosť získala viacero ocenení (Čestné ocenenie Konferenciou biskupov Slovenska za aktívnu a záslužnú prácu v katolíckom školstve, Cena primátora mesta Bratislavy za úspešnú prácu s mládežou).
 

Bálešová je vyhľadávanou korepetítorkou, ktorú dokumentuje dlhoročná prax a bohatý spevácky repertoár. Za činnosť v tejto oblasti získala Cenu za klavírny sprievod na Medzinárodnej speváckej súťaži Žerotín 2011 Olomouc. Je rezidenčným korepetítorom Medzinárodných kurzov komornej hry Camera Comora, pravidelne sa zúčastňuje speváckych súťaží doma i v zahraničí, spolupracuje s poprednými slovenskými sólistami.
Od r. 2019 intenzívne spolupracuje s Operou SND v rámci projektu Operného štúdia, podieľa sa na jeho koncertoch a predstaveniach (majstrovské kurzy, Noc s Operným štúdiom, Komorný koncert (online), Absolventský koncert, 2020- monodráma Denník Anny Frankovej, 2021- Zuzanka Hraškovie, naštudovanie opery Dido a Aeneas). K významným počinom patrí aj online projekt Dvořákove piesne- kúsok ticha v hudbe, na ktorom spolupracovala so sólistami Opery SND.

https://hc.sk/o-slovenskej-hudbe/osobnost-detail/1630-balesova-andrea