Daniel Majling

Daniel Majling

Dramaturgie

Daniel Majling sa narodil v Revúcej. Absolvoval štúdium divadelnej dramaturgie na VŠMU, kde momentálne pôsobí ako pedagóg. Po ukončení štúdií pôsobil desať rokov ako interný dramaturg Divadla Andreja Bagara v Nitre. Od roku 2014 zastáva post dramaturga v Činohre SND. Aktívne sa venuje adaptáciám súčasnej i klasickej svetovej a domácej literatúry pre divadelné uvedenia. Je aktívny i na poli literárnej tvorby. V roku 2015 debutoval komiksom Rudo, ktorý vyšiel v českom vydavateľstve Labyrint; až neskôr bolo publikované jeho rozšírené slovenské vydanie. Je tiež autorom knihy Ruzká klazika, komiksového románu Zóna a komiksu Unesení.

Predstavenia

Dramaturgie
Dramaturgie