Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
314087 RZ WOODWIND MANUFACTURING s.r.o. Dukelská 743/26, 35801 Kraslice, CZ 1943308 Opr.hud.nástroja 756,00 € 756,00 € O-313/02/10/2014 22.8.2014 23.11.2016
1141728 AK SPORT s.r.o. Dr.Clementisa 1176/44, 90901 Skalica, SK 47163526 Karimatky 209,30 € 209,30 € P-18082014 21.8.2014 23.11.2016
1141722 Zuzana Ondrovičová Sládkovičova 978/14, 92041 Leopoldov, SK 37252844 Graf.sprac.PORTÁL 9/14 360,00 € 360,00 € Z-1244/CM/2013;O/2014-125 21.8.2014 23.11.2016
1141723 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 389,40 € 389,40 € O/2014-1282 21.8.2014 23.11.2016
1141732 PROELING s.r.o. Černyševského 27, 82107 Bratislava, SK 31340229 Servis ozvuč.systému 9 553,20 € 9 553,20 € O/2014-1097 21.8.2014 23.11.2016
1141733 PROELING s.r.o. Černyševského 27, 82107 Bratislava, SK 31340229 ND ozvuč.systému 2 544,00 € 2 544,00 € O/2014-1276 21.8.2014 23.11.2016
1141691 PeLiM,práčovne a čistiarne s.r Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 31596347 Pranie 40,12 € 48,14 € Z-433/GR/2010 20.8.2014 23.11.2016
1141718 STAR production s.r.o. Dr.Vladimíra Clemntisa 10, 82102 Bratislava, SK 35890851 Inzerát v čas.STAR 547,80 € 657,36 € Z-574/CM/2014;O/2014-1104 20.8.2014 23.11.2016
1141719 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody, stočné UDD 147,12 € 147,12 € Z-250/GR/2008 20.8.2014 23.11.2016
1141721 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 814,80 € 814,80 € O/2014-1274 19.8.2014 23.11.2016
1141716 PEUGEOT SLOVAKIA s.r.o. Prievozská 4/C, 82109 Bratislava, SK 35818425 Obrandovanie voz.Peugeot 5008 210,00 € 210,00 € Z-250/CM/2014 19.8.2014 23.11.2016
1141720 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 Čistiace a pracie prostriedky 710,27 € 710,27 € Z-147/TPÚ/2014;O/2014-125 19.8.2014 23.11.2016
1141710 MARGAN s.r.o. Rozmarínova 49, 82104 Bratislava, SK 45344957 Doručovacie služby 9,24 € 9,24 € O/2014-1138 18.8.2014 23.11.2016
1141713 Otto Nagy - LILLA Horný Bar 285, 93033 Horný Bar, SK 37160354 Vŕtanie otvorov 230,92 € 230,92 € O/2014-1196 18.8.2014 23.11.2016
1141715 Faltinová Lucia Baštová 5, 81103 Bratislava, SK 31739172 Prekladateľské služby 82,40 € 82,40 € Z-1243/CM/2013;O/2014-119 18.8.2014 23.11.2016
1141711 Yves & Soteco Slovakia,s.r.o. Trenčianska 53, 82107 Bratislava, SK 35799331 Opr.tepovacieho stroja 35,10 € 35,10 € O/2014-1319 18.8.2014 23.11.2016
1141714 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 Kanc.potreby 76,72 € 76,72 € O/2014-1242 18.8.2014 23.11.2016
1141717 Vladimír Kurajda Teplická 9, 83102 Bratislava, SK 37155342 Opr.jav.podlahy 2 600,00 € 2 600,00 € O/2014-1239 18.8.2014 23.11.2016
1141707 HL.MESTO SR BRATISLAVA Primacialne nám.1, 82107 Bratislava, SK 603481 Popl.za odvoz odpadu 889,23 € 889,23 € ROZH.MAG.21.11.12 15.8.2014 23.11.2016
1141708 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK 31338551 Prenájom kopír.stroja 137,22 € 137,22 € Z-653/TPÚ/2011 15.8.2014 23.11.2016
1141712 ADI s.r.o. Potočná 1, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK 34106979 Štukatérske práce 8 200,00 € 8 200,00 € O/2014-1149 15.8.2014 23.11.2016
1141706 AREAPRINT s.r.o. Galvaniho 14/5515, 82104 Bratislava, SK 35707437 Tlač CLV 74,00 € 88,80 € O/2014-1243/81 15.8.2014 23.11.2016
1141709 EU PIPE SERVICES s.r.o. Kostolná č.59, 90024 Veľký Biel, SK 46647350 Čistenie kanalizácie 882,00 € 882,00 € O/2014-1119 15.8.2014 23.11.2016
314086 JOSE ANTONIO LLOPIS DELEGIDO Roger De Lauria,50, 46180 BENAGUASIL, ES 48292472 Design , , Salome Opera 700,00 € 700,00 € Z-698/CM/2014 15.8.2014 23.11.2016
1141700 Drogéria u Kovára s.r.o. Kuklovská 2, 84104 Bratislava, SK 45641242 Kozmetika 565,66 € 565,66 € Z-173/TPÚ/2014;O/2014-122 14.8.2014 23.11.2016

Pages