Inšpektorát práce a Najvyšší kontrolný úrad ukončili kontroly v SND

Vedenie Slovenského národného divadla dostalo protokoly o výsledkoch kontrol Inšpektorátu práce Bratislava a Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ). Obe sa skončili v prospech SND. Kontrola Inšpektorátu práce Bratislava bola od 14. septembra do 21. decembra 2022. Kontrola NKÚ v SND sa konala od 1. augusta do 30. novembra 2022 na žiadosť poslancov Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.
 
Kontrola inšpekcie práce bola zameraná na dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania a pracovnoprávnych predpisov. Inšpektorát práce kontroloval aj pracovnoprávne dokumenty zamestnancov, ktorí boli prepustení v súvislosti s organizačnými zmenami v Opere SND v roku 2022. Kontrolný orgán v protokole skonštatoval, že SND neporušilo zákon ani v jednom zo skúmaných prípadov.

 
Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR v SND skúmali hospodárenie Slovenského národného divadla za roky 2019, 2020, 2021 a časť roka 2022. Vyžiadali si však v určitých oblastiach aj dokumenty z obdobia pred rokom 2019.

 
Štvormesačná kontrola NKÚ potvrdila niekoľko nálezov za obdobie rokov 2019 až 2020, ktoré sa týkajú bývalých manažmentov SND, a na ktoré upozornil už v roku 2020 aj audit Ministerstva kultúry SR. Za obdobie manažmentu Mateja Drličku dostalo SND zo strany NKÚ niekoľko odporúčaní.

 
"SND vníma výsledky kontroly pozitívne a veríme, že rozptýlia aj potenciálne pochybnosti členov parlamentného výboru NR SR pre kultúru a médiá o hospodárení v uplynulých dvoch rokoch," uviedol poverený generálny riaditeľ SND Jozef Švolík.


SND malo počas kontrolovaného obdobia viacerých generálnych riaditeľov. Do augusta 2018 ho viedol Marián Chudovský, ktorého vystriedal Vladimír Antala, najskôr ako poverený riaditeľ a neskôr ako priamo vymenovaný generálny riaditeľ. Od januára 2020 Slovenskému národnému divadlu šéfoval poverený generálny riaditeľ Peter Kováč, ktorý bol isté obdobie súčasne šéfom Činohry SND. V januári 2021 sa po výberovom konaní stal generálnym riaditeľom SND Matej Drlička, ktorý v tejto funkcii zotrval do konca októbra 2022. Od novembra 2022 ministerka kultúry Natália Milanová poverila Jozefa Švolíka, vedúceho oddelenia umenia a umeleckých inštitúcií MK SR, aby dočasne viedol SND, kým z procesu verejného vypočutia uchádzačov o túto funkciu vzíde nový štatutár.