ČINFOND reflektuje aj vďaka 2 % z vašich daní témy nesmierne živé a aktuálne

Marec je obdobie, keď mnohí z nás premýšľajú, ktoré aktivity podporiť svojimi 2 % z daní. Dovoľujeme si vám dať do pozornosti Nadačný fond priateľov Činohry SND pri Nadácii otvorenej spoločnosti.
 
Vďaka tomuto fondu na podporu nezávislej dramaturgie a unikátnych autorských projektov už niekoľko divadelných sezón poskytuje naša prvá činoherná scéna priestor mladým perspektívnym tvorkyniam a tvorcom, ktorým záleží na scitlivovaní spoločnosti, hodnotách empatie a slobody. Sú to predovšetkým projekty, ktorých cieľom je výchova k tolerancii, ku kritickému mysleniu a k trvácnej udržateľnosti občianskych hodnôt.
 
Aj vďaka 2 % z daní pre ČINFOND mohli vzniknúť inscenácie takých titulov ako Čaj u pána senátora, Sova, Morena, tRip či Artaudia a ďalšie. V súčasnosti pripravuje Činohra SND v Modrom salóne premiéru autorskej inscenácie Budete mať luft! zachytávajúcej atmosféru jednej tragickej októbrovej noci roku 1928, keď skupina občanov v obci Pobedim zaútočila na rómsku osadu.
 
Ambíciou a víziou Činohry SND je aj prostredníctvom ČINFONDU a nezávislej dramaturgie objektívne pomenúvať problémy dneška, no i histórie, ktorá stojí na počiatku diagnózy súčasnosti.
 
Podporu môžete ČINFONDU poskytnúť i mimo darovania 2 %, kedykoľvek a v ľubovoľnej výške na účet SK 07 1100 0000 0029 4605 3532.
 
Štatút a podrobné informácie nájdete na: https://bit.ly/osf_cinfond_snd.
 
ĎAKUJEME