Stanovisko SND

V Slovenskom národnom divadle si uvedomujeme čo znamená mať silný hlas v spoločnosti. Sme si vedomí, že aj my máme to privilégium, že náš hlas je počuť. Jeho sila je pre nás záväzkom, aby sme ho používali výlučne na obranu demokracie, šírenie hodnôt humanizmu a zastali sa tých, ktorí čelia neprávosti. Mať silný hlas znamená mať zodpovednosť za následky svojich slov.
 
Už niekoľko rokov s veľkými obavami sledujeme stále stupňujúci sa trend, pri ktorom naši volení zástupcovia naprieč politickým spektrom zneužívajú silu svojho hlasu na verbálne útoky na konkrétnych jednotlivcov, alebo menšiny. Čoraz častejšie sa na sociálnych sieťach, v rozhovoroch ale aj na oficiálnych tlačových konferenciách ďaleko za hranicami akejkoľvek únosnosti verbálne útočí na novinárov, hercov, výtvarníkov, štatutárov inštitúcií, ľudí z akademického prostredia, vedcov, lekárov, ochranárov, študentov, príslušníkov menšín ale aj politických oponentov. Pokiaľ sú terčami útokov ženy, býva jazyk útokov ešte hrubší a vulgárnejší. Svojou agresiou, nenávisťou a neraz dehumanizáciou konkrétnych ľudí, alebo skupín z nich verejní činitelia vedome robia živé terče násilia. Je to skľučujúco nekultúrny prejav, ktorý v žiadnej spoločnosti nemá z úst volených zástupcov miesto. Devastačný vplyv tohto jazyka však naplno pociťujeme až vtedy, keď niektorí jedinci tento nenávistný jazyk pretavia do činov.
 
Dôrazne preto apelujeme na všetky verejné osoby, aby citlivo zvažovali svoj jazyk, aby spoločnosť nepodnecovali k násiliu a nenávisti. Dôrazne žiadame, aby voči všetkým občanom, verejným aj súkromným osobám, vrátane svojich politických oponentov, prejavovali základnú slušnosť. Vykĺbenú spoločnosť, v ktorej sa agresia a nenávisť stali normou už naše dejiny zažili. Krajina, z ktorej zmizne slušnosť, dialóg a kultivovanosť nemá víťaza, len porazených.