Soboty v divadle - hudobný workshop s Danielom Hevierom

Soboty v divadle - hudobný workshop s Danielom Hevierom

Opera

Hudobný workshop s Danielom Hevierom pre deti vo veku 8 - 14 rokov

The new SND building, Skúšobňa zboru SND
9. 9. 2023 11:00 h - 13:00 h
Hudobný workshop s Danielom Hevierom s krkolomným podtitulom „Zabarambarumbarimburujte si s nami“ pre deti vo veku 8 - 14 rokov, na ktorom sa v priestoroch skúšobne zboru Opery SND deti spoločne naučia pieseň na text Daniela Heviera, zaspievajú si v zbore a dozvedia sa, ako vzniká pieseň a text k nej. Pod vedením Daniela Heviera, ktorý si netradične sadne aj za klavír, zložia spoločne novú pesničku.
 
Účinkujú: Daniel Hevier, Andrea Bálešová, Natália Dadíková
 
Prihlásené deti so zakúpenou vstupenkou a vyplneným a podpísaným GDPR súhlasom treba v deň konania workshopu priviesť k hlavnému vchodu SND v čase medzi 10.45 – 11.00 h. Presný príchod je nevyhnutný, keďže hlavný vchod do budovy sa z dôvodu víkendovej prevádzky o 11.00 h uzavrie. Prosíme preto dbať na včasný príchod. Rodičia si svoje deti môžu vyzdvihnúť po skončení workshopu o 13.00 h opäť pri hlavnom vchode do divadla.
 
Z kapacitných dôvodov nie je účasť rodičov na workshope možná.
 
Ďakujeme a tešíme sa na vás!
 
GDPR súhlas si môžete stiahnuť TU, je potrebné ho odovzdať pri príchode dieťaťa na workshop.
 
 

Note

VOĽNÉ SEDENIE