Soboty v divadle - herecký workshop s Teatro Colorato

Soboty v divadle - herecký workshop s Teatro Colorato

Other

Workshop hereckej tvorivosti pre deti vo veku 10 - 15 rokov

The new SND building, Malá baletná sála SND
25. 11. 2023 11:00 h - 13:00 h
Workshop hereckej tvorivosti, na ktorom si deti vo veku 10 – 15 rokov zábavnou formou precvičia prácu s telom, so slovom, objavia mimiku, vyskúšajú si osvedčené herecké cvičenia so zameraním na pantomímu, vyjadrovanie emócií, jazykolamy, naučia sa vnímať temporytmus reči, objavia koordináciu reči s pohybom. Workshop vedie režisér a dlhoročný herecký pedagóg Peter Weinciller z Teatro Colorato.
 
Prihlásené deti so zakúpenou vstupenkou a vyplneným a podpísaným GDPR súhlasom treba v deň konania workshopu priviesť k hlavnému vchodu SND v čase medzi 10.45 – 11.00 h. Presný príchod je nevyhnutný, keďže hlavný vchod do budovy sa z dôvodu víkendovej prevádzky o 11.00 h uzavrie. Prosíme preto dbať na včasný príchod. Rodičia si svoje deti môžu vyzdvihnúť po skončení workshopu o 13.00 h pri hlavnom vchode do divadla.
 
Účinkujú: režisér a herecký pedagóg Peter Weinciller z Teatro Colorato
 
Z kapacitných dôvodov nie je účasť rodičov na workshope možná.
 
Ďakujeme a tešíme sa na vás!
 
GDPR súhlas si môžete stiahnuť TU, je potrebné odovzdať ho pri príchode dieťaťa na workshop.

Note

VOĽNÉ SEDENIE