Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1132010 BRATISLAVSKÁ TEPLÁRE Bajkalská 21/A, 81109 Bratislava 35823542 Spotr.tepla UDD -431,37 € 1 074,36 € Z-782/GR/2011 10.10.2013
1132011 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 35815256 Spotr.plynu HB 3 826,73 € 3 826,73 € Z-798/GR/2011 10.10.2013
1132012 NETLABIT,spol.s r.o Dreňová 34, 82102 Bratislava 35681934 Opr.optických trás 436,32 € 436,32 € O-007/10/51/2013 10.10.2013
1132014 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice 36606286 Gajdošová, let.Holandsko, 29.10. 129,00 € 129,00 € O-025/10/20/2013 10.10.2013
1132015 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice 36606286 De Andrade, let.13.-19.10. 489,41 € 489,41 € O-027/10/20/2013 10.10.2013
1132016 WBI,s.r.o. Žižková 42, 81102 Bratislava 35685018 Služby k softvéru 81,40 € 81,40 € Z-252/CM/2013 10.10.2013
1132017 Mgr.Zuzana Konečná Nitranska 1890/16, 95301 Zlaté Moravce 47359048 Jazykové korektúry 594,50 € 594,50 € Z-732/13;O-164/09/81/13 10.10.2013
1132019 KOLORIA s.r.o. Syslia 40, 82107 Bratislava 31331751 Metráž-oblekovky, šatovky 1 504,36 € 1 504,36 € O-046/10/41/2013 10.10.2013
1132007 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 Telef.popl./mobil/ 4 584,76 € 4 584,76 € Z-MK-87/07/M 10.10.2013
1132008 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica 36631124 Pošt.úverované 883,70 € 883,70 € Ú-397/2008 10.10.2013
1132013 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice 36606286 Dolinský, let.Berlin/Petrohrad, 4.10. 485,36 € 485,36 € O-174/09/20/2013 10.10.2013
1132009 BRATISLAVSKÁ TEPLÁRE Bajkalská 21/A, 81109 Bratislava 35823542 Spotr.tepla NB 1 616,53 € 1 616,53 € Z-782/GR/2011 10.10.2013
1132018 QEX, a.s. Brnianska č.1, 91105 Trenčín 587257 Repasácia násteniek foyer 355,80 € 355,80 € O-034/09/81/2013 10.10.2013
1131996 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82107 Bratislava 35787201 De Andrade, ubyt.15.-19.9. 220,00 € 220,00 € O-018/09/20/2013 9.10.2013
1132003 Norem spol.s r.o. Bezručova 8, 81109 Bratislava 686808 Výmena podlah.krytiny 1 546,80 € 1 546,80 € O-147/06/51/2013 9.10.2013
1131997 IQ DESIGN studio,spol. s r.o. Radlinského 51, 82107 Bratislava 31362231 Licencia na fonty 828,00 € 828,00 € O-096/09/81/2013 9.10.2013
1132000 C.E.N.s.r.o. Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK 35780886 EUR 720,00 € 720,00 € Vysielanie reklamy 9.10.2013
1131998 SWAN, a.s. Borská 6, 82107 Bratislava 35680202 Tel.popl.za 9/13 773,94 € 773,94 € Z-MK-109/07/M 9.10.2013
1132001 RAINSIDE s.r.o. Teslova 43, 82102 Bratislava 2 31386946 Prístup na internet 756,82 € 756,82 € Z-11/TPR/2007/SND 9.10.2013
1132002 HL.MESTO SR BRATISLAVA Primacialne nám.1, 82107 Bratislava 603481 Popl.za odvoz odpadu 3 424,17 € 3 424,17 € ROZH.MAG.21.2.2012 9.10.2013
1132004 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava 35850370 Spotr.zráž.vody UDD 755,94 € 755,94 € Z-250/GR/2008 9.10.2013
1132005 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava 35850370 Spotr.zráž.vody HB 141,19 € 141,19 € Z-250/GR/2008 9.10.2013
1132006 GUBRAN ERNEST Rebarborová 19, 82107 Bratislava 11657294 Prenájom kontajnera 83,88 € 83,88 € O-009/01/41/2013 9.10.2013
1131993 SLOVKONCERT,s.r.o. Záhrebská 12, 81107 Bratislava 35797177 Nákup 3 zvukových stôp 3,00 € 3,00 € Z-965/CM/2013 9.10.2013
1131995 Veľvyslanectvo SK Moskva ul.2-Brestskaja,dom 27, 30806101 Ubyt., záj.Moskva 1.-3.10. 1 840,80 € 1 840,80 € O-024/09/30/2013 9.10.2013

Pages