Vzkriesenie

Ján Cikker

Vzkriesenie

Opera

Koncertné uvedenie opery v troch dejstvách v slovenskom jazyku

Slovenské a anglické titulky

The new SND building, Opera and Ballet hall
1. 4. 2022 19:00 h - 22:00 h

Strhujúce operné dielo významného slovenského skladateľa, ktorým začala tvorivá etapa zhudobňovania veľkých námetov svetovej literatúry. 

V poradí štvrtá opera Jána Cikkera mala premiéru v roku 1962 – tento rok si pripomíname 60. výročie jej uvedenia. Libreto si podľa slávneho románu Leva Nikolajeviča Tolstého spracoval sám skladateľ a oproti originálu do neho vložil jednu podstatnú zmenu. Kým v Tolstého románe je hlavným hrdinom Dmitrij Ivanovič Nechľudov, ktorý Kaťušu Maslovovú zviedol a napokon bol porotcom pri jej súdnom procese, v Cikkerovom poňatí sa práve Kaťuša Maslovová dostáva do centra pozornosti. Nie je to prvý raz, keď dochádza k takémuto obratu oproti originálu. Za príklad môže slúžiť aj opera Macbeth Giuseppe Verdiho, kde sa tiež pozornosť obracia najmä k Lady Macbeth. Keď spomíname túto shakespearovskú klasiku, istú paralelu môžeme vidieť aj v opere Lady Macbeth Mcenského okresu od Dmitrija Šostakoviča, ktorá je tiež exemplárnym príkladom „trestaneckej“ opery. Osud Kataríny Izmajlovovej je napokon veľmi podobný osudu Kaťuše Maslovovej. Hoci Tolstoj v románe nezaprel svoj duchovný postoj, v prípade Cikkera musíme vzkriesenie chápať ako znovuobnovenie ľudskej dôstojnosti. Napokon aj Nechľudov sa u Cikkera mení z racionálneho na milujúceho človeka. Vzkriesenie patrí k najuvádzanejším slovenským operám na zahraničných scénach.

Dĺžka predstavenia: 180 minút s dvomi prestávkami

Cenník vstupeniek:
VIP: 30 €
1. kategória: 20 €
2. kategória: 15 €
3. kategória: 10 €

 

Production Team

Hudobné naštudovanie a dirigent Oliver Dohnányi (as a guest)
Asistent dirigenta Branko Ladič
Direction collaboration Zuzana Fischer

Cast

Knieža Dimitrij Ivanovič Nechľudov Aleš Jenis
Sofia Ivanovna, jeho teta Terézia Kružliaková
Mária Ivanovna, jeho teta Monika Fabianová
Katarína Maslovová, ich chovanica Mária Porubčinová
Ferapont Smeľkov, bohatý kupec Ľudovít Ludha
Jeufímia Bočkovová, prostitútka Jana Juríčková
Simon Kartinkin, čašník v nevestinci Pavol Remenár
Madame Kitajevová, majiteľka nevestinca Denisa Hamarová
Predseda súdu Peter Mikuláš
Štátny žalobca Ján Ďurčo
Obhajca Maslovovej Ondrej Šaling
Inšpektor väznice Juraj Peter
Simonson, politický väzeň Tomáš Juhás
Pjotr, starý mužík Daniel Hlásny
Marfa, jeho žena Andrea Pietrová
Hlavný porotca František Ďuriač
Tichon, sluha Krisztián Kokolusz
Mladý spevák Martin Gyimesi
Poručík Michal Želonka
Správca väznice Gustáv Herényi
Mladý trestanec Jiří Zouhar
Mladá trestankyňa Eva Rampáčková
Trestanec v reťaziach Vladimír Horváth