Martin Leginus

Martin Leginus

Conductor

Po absolvovaní gymnázia (1994 – 1998) vyštudoval dirigovanie na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením Zdeňka Bílka (1998 – 2003). V štúdiu pokračoval na VŠMU v Bratislave v triede dirigenta Ondreja Lenárda (2003 – 2006) a Petra Feranca (2006 – 2008). Magisterské štúdium ukončil 13. júna 2008 diplomovým koncertom s orchestrom Slovenského rozhlasu, na ktorom uviedol okrem iného i Dvořákovu 9. symfóniu e mol Z nového sveta.

V roku 2004 sa zúčastnil na majstrovských kurzoch u Kurta Masura, bývalého šéfdirigenta newyorskej filharmónie. V roku 2005 absolvoval semestrálnu stáž v Opernom dome v Detmolde (Nemecko).

Ako dirigent debutoval v máji 2006 so Štátnym komorným orchestrom Žilina. S týmto telesom účinkoval aj v Nitre na benefičnom koncerte Ľudia dobrej vôle v priamom prenose STV (júl 2007) spolu so sólistami Opery SND Jolanou Fogašovou a Otokarom Kleinom, ale ŠKO dirigoval aj v rámci projektu Storočnica Eugena Suchoňa, na ktorom uviedol Suchoňovu Horalskú suitu, Čajkovského Klavírny koncert b mol so sólistom Ladislavom Fančovičom a Schumannovu 4. symfóniu.

V rámci festivalu Dni starej hudby sa 10. júna 2007 predstavil v Slovenskej filharmónii koncertným uvedením Gluckovej opery Orfeus a Eurydika v spolupráci s Musicou aeternou a sólistami Mariou Erlacher a Markusom Foersterom. V lete 2007 spolupracoval s košickou Štátnou operou a so sólistom Miroslavom Dvorským, následne s orchestrom Štátnej filharmónie Košice a so sólistom Mariánom Lapšanským.

Od septembra 2006 spolupracoval ako asistent Ondreja Lenárda v SND pri naštudovaní opier Sedliacka česť, Komedianti a Bohéma. Pod jeho taktovkou odznela 20. marca 2007 aj opera Tibora Freša Martin a slnko.

Od roku 2008 sa stal stálym dirigentom Baletu SND. Dirigoval baletné predstavenia Labutie jazero, Spiaca krásavica, Spartakus, Ivan Hrozný čiLuskáčik.

Od augusta 2013 sa stal Martin Leginus hudobným riaditeľom Štátnej opery v Prahe. Dirigoval a diriguje opery Orfeus a EurydikaČarovná flauta, Barbier zo Sevilly, Nabucco, Dvaja Foscariovci, Macbeth, La traviata, Aida, Otello, Lohengrin, Sedliacka česť, Komedianti, Madama Butterfly, La Rondine, Manon Lescaut, Tosca, Predaná nevesta, Martin a slnko – a balety Labutie jazero, Spiaca krásavica, Luskáčik, Spartakus, Ivan Hrozný, Romeo a Júlia, Sylfida a Giselle. Spolupracoval s celým radom významných sólistov ako je Leo Nucci, José Cura, Štefan Kocán, Jana Kurucová, Pavol Bršlík, Adriana Kučerová, Sergej Larin, Dalibor Jenis, Peter Mikuláš, Eva Urbanová a s ďalšími.

Predstavenia