Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1201277 Trenčianske minerálne vody,a.s Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, SK 35867159 Minerálna voda 2291.33 2291.33 Z-485/CM/2020 9.12.2020
1201278 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Zvárací argón 157.56 157.56 O/2020-635;HZ164848 9.12.2020
1201280 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie,viazanie 221.17 221.17 O/2020-110 9.12.2020
1201281 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.NB.HB.UDD 5720.17 5720.17 Z-318/EaTPÚ/2019 9.12.2020
320105 SmartSelling a.s.. Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ 29210372 IT služby 92.65 92.65 Z-1218/CM/2019 9.12.2020
1201282 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Služby IP Telefónia 4042.51 4042.51 MK109/07/M 9.12.2020
1201284 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK 51904446 Inzerát 264 264 O/2020-369 9.12.2020
6200021 Weishaupt spol.s r.o. Rákoš 8835/1, 96001 Zvolen, SK 31605893 Servis.práce na horák.jednotke 133.15 133.15 O/2020-622 9.12.2020
1201283 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Z-384/TPÚ/2011/D9 9.12.2020
1201276 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.11/20 55.12 55.12 Z-1254/TPÚ/2013 9.12.2020
1201272 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Rozbor odpad.vody 181.81 181.81 O/2020-47;Z-40/EaTPÚ/2017 8.12.2020
1201254 FIREcontrol SK,s.r.o. Táborská 6, 82104 Bratislava, SK 51927861 Kontrola požiar.klapiek 4764 4764 O/2020-578 7.12.2020
1201255 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby 315.55 315.55 O/2020-628 7.12.2020
320104 MicroMedia s.r.o. Havířská 581/3, 11000 Praha 1 - Staré město, CZ 27437973 ZoomSpehre 11/20 100 100 Z-156/CM/2020 7.12.2020
1201263 LIPSTICK s.r.o. Letištná 1632/26, 92901 Dunajská Streda, SK 47606738 Korektorské práce 367.08 367.08 O/2020-596 7.12.2020
1201266 MEDIAGE spol.s r.o. H.Meličkovej 22, 84105 Bratislava, SK 35776391 Inzerát 360 360 Z-1360/CM/2019;D1-Z-1360/ 7.12.2020
1201268 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 717.43 717.43 Z-486/GR/2015 7.12.2020
1201269 DOMPEX s.r.o. Kozia 22, 81103 Bratislava, SK 35896311 Notografická práca 280 280 O/2020-609 7.12.2020
1201267 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK 35919001 El.mýto 3.67 3.67 Z-486/GR/2015 7.12.2020
1201253 František KLIMENT Struhárova 14, 90051 Zohor, SK 17737044 Prenájom sklad.priestor. 916.5 916.5 Z-1316/UDD/2019 7.12.2020
1201257 TULUM SK. s.r.o. Polianky 17, 84101 Bratislava, SK 52177645 Doska,fólia,lepidlo 763.32 763.32 O/2020-623 7.12.2020
1201259 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.Landererova,Laurinská 118.6 118.6 Z-318/EaTPÚ/2019 7.12.2020
1201256 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 171.8 171.8 HZ-164848 7.12.2020
1201260 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.HB,NB,UDD 37116.77 37116.77 Z-318/EaTPÚ/2019 7.12.2020
1201261 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 158.98 190.78 Z-318/EaTPÚ/2019 7.12.2020

Pages