Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
320049 MicroMedia s.r.o. Neumannova 1453/28, 15600 Zbraslav, CZ 27437973 ZoomSphere 3/20 100 100 Z-156/CM/2020 14.4.2020
1200579 PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK 33768897 Mechanické metly 728 728 Z-207/TPÚ/2020 14.4.2020
1200609 Mgr.Blanka Mongu Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK 36908029 Prekladateľské služby 76 76 O/2020-397;Z-93/CM/2018 14.4.2020
1200610 LIPSTICK s.r.o. Letištná 1632/26, 92901 Dunajská Streda, SK 47606738 Korektorské práce 497.2 497.2 O/2020-396 14.4.2020
1200581 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 255.66 255.66 O/2020-363 14.4.2020
1200589 COLEUS s.r.o. Biskupická 5, 82106 Bratislava, SK 35779322 Scénic.prvky Rusalka 4260 4260 O/2020-384 14.4.2020
1200594 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.NB,HB,UDD 16043.68 16043.68 Z-315/Ea TPÚ/2019 14.4.2020
1200575 SIEMENS s.r.o. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK 31349307 Kontrola EPS -ročná 9732.72 9732.72 O/2020-350 14.4.2020
1200576 Industrial Services Prešov s.r.o. Vajanského 43, 08001 Prešov, SK 36513288 Prac.odevy a obuv 829.98 829.98 Z20205034 14.4.2020
1200578 Revise a.s. Mengusovská 1038/8, 04001 Košice, SK 36591581 Mopy s príslušenstvom 488.05 488.05 O/2020-357 14.4.2020
1200608 Lucia Faltinová ul.Mateja Bela 2, 81106 Bratislava, SK 31739172 Prekladateľské služby 106 106 Z-94/CM/2018;O/2020-398 14.4.2020
1200588 Sjju s.r.o. Bagarova 24, 84101 Bratislava, SK 47361654 Um.účink.Je úžasná 120 120 Z-662/Č/2019 14.4.2020
1200606 Onakve Productions s.r.o. Björnsonova 12, 81105 Bratislava, SK 47479833 Um.účink.2/20 300 300 Z-418/Č/2019 14.4.2020
1200590 CREATIV s.r.o. Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK 44165935 Smutočný veniec 150 150 O/2020-395 14.4.2020
1200607 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 1518.53 1518.53 Mk-158/2019/M 14.4.2020
1200591 CREATIV s.r.o. Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK 44165935 Smutočný veniec 150 150 O/2020-403 14.4.2020
1200592 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.3/20 park.HB 31.44 31.44 Z-MK9903712948 14.4.2020
1200577 VICOM s.r.o. Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK 35908076 Utierky 1449.6 1449.6 O/2020-364;Z-549/TPÚ/2019 14.4.2020
1200593 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 113.36 113.36 D-801125 14.4.2020
1200582 PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK 33768897 Dezinfekčný prostriedok 147 147 O/2020-372 14.4.2020
1200596 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr,plynu HB 7250.45 7250.45 Z-1233/TPÚ/2019 14.4.2020
1200583 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Z-384/TPÚ/2011+D8 14.4.2020
1200597 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,vodné stočné HB 588.46 588.46 Z-661/EaTPÚ/2018 14.4.2020
1200584 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 126.07 126.07 Z-661/EaTPÚ/2018 14.4.2020
1200598 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody vodné stočné NB 824.72 824.72 Z-660/EaTPÚ/2018 14.4.2020

Pages