Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1200659 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Prenájom kontajnera 154.73 154.73 Z-36/UDD/2020;O/2020-48 7.5.2020
320062 MicroMedia s.r.o. Neumannova 1453/28, 15600 Zbraslav, CZ 27437973 ZoomSphere 4/20 100 100 Z156/CM/2020 7.5.2020
1200663 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Z-384/TPÚ/2011+D8 7.5.2020
1200664 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.4/20 park.HB 31.44 31.44 Z-MK9903712948 7.5.2020
1200661 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 122.76 122.76 Z-661/EaTPÚ/2018 7.5.2020
1200662 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov,4/20 50.87 50.87 Z-1254/TPÚ/2013 7.5.2020
1200660 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 148.3 148.3 HZ-164848 7.5.2020
5200019 ZONER s.r.o. Jaskový rad 5, 83101 Bratislava, SK 35770929 Predpl.lic.14.4.-14.5.2020,tuzem.fa. 4.99 4.99 O/2020-45 7.5.2020
1200655 Tritonsystems,spol.s r.o. Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK 48060658 Online techn.podpora 180 180 Z-491/EaTPÚ/2017 5.5.2020
1200644 DERAT s.r.o. Pernek 315, 90053 Pernek, SK 45459983 Jarná deratizácia 242.4 242.4 O/2020-409 5.5.2020
1200649 MITRO s.r.o. Snežienková 12086, 83101 Bratislava, SK 46492755 Odb.prehl.tlak.nádob. 390 390 O/2020-266 5.5.2020
1200657 KASICO,a.s. Beckovská 38, 82104 Bratislava, SK 17308267 Banner na balkón 94.8 94.8 O/2020-414 5.5.2020
1200658 LIPSTICK s.r.o. Letištná 1632/26, 92901 Dunajská Streda, SK 47606738 Korektorské práce 455.04 455.04 O/2020-420 5.5.2020
1200651 Digital Storm s.r.o. 1.mája 1043/105, 92041 Leopoldov, SK 45475555 Opr.práčky 168 168 O/2020-373 5.5.2020
1200652 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56, 82107 Bratislava, SK 36653004 Vyprac.inšpekčnej správy 7032 7032 O/2020-362 5.5.2020
1200656 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 84545 Bratislava, SK 47232480 Rešerš 16.8 16.8 05052020 5.5.2020
1200653 HUDOBNÝ FOND Medená 29, 82107 Bratislava, SK 00225690 Náj.hud.mat. 616.8 616.8 O/2020-71 5.5.2020
1200645 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 263 263 Z-1234/TPÚ/2019 5.5.2020
1200647 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.HB,NB.UDD 37116.77 37116.77 Z-318/EaTPÚ/2018 5.5.2020
1200654 UNIPHARMA -1.slovenská lekárnická a.s. Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK 31625657 Spolupr.s čas.Lekárnik,r.2019 180 180 Z431/CM/2019 5.5.2020
320061 DILIA Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ 65401875 Lic.odm. 127.46 127.46 Z-254/č/2018 30.4.2020
1200640 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Vstupenky 582 582 O/2020-415 30.4.2020
1200642 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK 51904446 Inzerát 528 528 O/2020-369 30.4.2020
1200643 SECURO spol.s.r.o. Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava, SK 47357878 Služby SBS 14887.44 14887.44 Z-211/TPÚ/2020 30.4.2020
1200641 DIW s.r.o. Krásnohorská 8, 85107 Bratislava, SK 44412223 Polep dverí a okna fóliou 441.6 441.6 O/2020-381 30.4.2020

Pages