Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1201294 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 7310.86 7310.86 Z-1233/TPÚ/2019 10.12.2020
1201295 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Tel.popl.11/20 187.39 187.39 MK-109/07/M 10.12.2020
1201296 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž..vody,vodné stočné 315.26 315.26 Z-661/EaTPÚ/2018 10.12.2020
1201289 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 324.96 324.96 O/2020-424 10.12.2020
1201282 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Služby IP Telefónia 4042.51 4042.51 MK109/07/M 9.12.2020
1201284 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK 51904446 Inzerát 264 264 O/2020-369 9.12.2020
1201273 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 454.42 545.3 Z-318/EaTPÚ/2019 9.12.2020
1201274 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.11/20 park.HB 31.44 31.44 MK-9903712948 9.12.2020
1201275 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 167.6 167.6 D-801125 9.12.2020
1201277 Trenčianske minerálne vody,a.s Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, SK 35867159 Minerálna voda 2291.33 2291.33 Z-485/CM/2020 9.12.2020
1201278 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Zvárací argón 157.56 157.56 O/2020-635;HZ164848 9.12.2020
1201280 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie,viazanie 221.17 221.17 O/2020-110 9.12.2020
1201281 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.NB.HB.UDD 5720.17 5720.17 Z-318/EaTPÚ/2019 9.12.2020
320105 SmartSelling a.s.. Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ 29210372 IT služby 92.65 92.65 Z-1218/CM/2019 9.12.2020
1201283 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Z-384/TPÚ/2011/D9 9.12.2020
1201276 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.11/20 55.12 55.12 Z-1254/TPÚ/2013 9.12.2020
6200021 Weishaupt spol.s r.o. Rákoš 8835/1, 96001 Zvolen, SK 31605893 Servis.práce na horák.jednotke 133.15 133.15 O/2020-622 9.12.2020
1201272 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Rozbor odpad.vody 181.81 181.81 O/2020-47;Z-40/EaTPÚ/2017 8.12.2020
1201270 designbar,s.r.o. Záhradnícka 74, 82108 Bratislava, SK 44273461 Výtvar.stvár.scény,Anna Franková 300 300 Z-518/O/2020 7.12.2020
1201268 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 717.43 717.43 Z-486/GR/2015 7.12.2020
1201269 DOMPEX s.r.o. Kozia 22, 81103 Bratislava, SK 35896311 Notografická práca 280 280 O/2020-609 7.12.2020
1201254 FIREcontrol SK,s.r.o. Táborská 6, 82104 Bratislava, SK 51927861 Kontrola požiar.klapiek 4764 4764 O/2020-578 7.12.2020
1201255 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby 315.55 315.55 O/2020-628 7.12.2020
320104 MicroMedia s.r.o. Havířská 581/3, 11000 Praha 1 - Staré město, CZ 27437973 ZoomSpehre 11/20 100 100 Z-156/CM/2020 7.12.2020
1201263 LIPSTICK s.r.o. Letištná 1632/26, 92901 Dunajská Streda, SK 47606738 Korektorské práce 367.08 367.08 O/2020-596 7.12.2020

Pages