Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1201193 Global Facility a.s. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava, SK 44286902 OPa OS EZ 22511.04 22511.04 Z-311/EaTPU/2019 11.11.2020
1201198 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK 35823542 Spotr.tepla NB 7797.36 7797.36 Z-1098/TPU/2019 11.11.2020
1201199 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK 35823542 Spotr.tepla UDD -1456.57 730.12 Z-1099/TPU/2019 11.11.2020
1201206 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Služby IP Telefónia 4042.51 4042.51 MK-109/07/111 11.11.2020
1201204 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Tel.popl.10/20 245.4 245.4 Z-MK-109/07/M 11.11.2020
1201192 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 1505.12 1505.12 Z-MK-158/2019/M 11.11.2020
1201194 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby ,Činohra 106.2 106.2 O/2020-554 11.11.2020
1201195 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby,Štúdio 116.04 116.04 O/2020-554 11.11.2020
1201196 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.NB,HB.UDD 7250.34 7250.34 Z-318/EaTPU/2019 11.11.2020
1201197 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vodné stočné HB 227.16 227.16 Z-661/EaTPU/2018 11.11.2020
1201201 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 324.96 324.96 O/2020-424 11.11.2020
1201202 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 178.64 178.64 D-801125 11.11.2020
1201203 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 5483.93 5483.93 Z-1233/TPU/2019 11.11.2020
1201200 VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava, SK 31320155 Popl.za eCard VÚB 65.49 65.49 M/29/10/M 11.11.2020
1201189 DOXX- Stravné lístky,spol.s r. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 El.stravné lístky 67692.95 67692.95 O/2020-586 10.11.2020
1201190 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 279.02 279.02 Z-486/GR/2015 10.11.2020
1201191 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Prenájom kontajnera,likv.odpadu 155.93 155.93 O/2020-48;Z-36/UDD/2020 10.11.2020
1201187 Majitelia pôdy,pozemkové spoločenstvo Smrečany, 03205 Smrečany, SK 36142867 Náj.pozemku L.Ján 531 637.2 Z-999/EaTPÚ/2017 9.11.2020
1201163 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 164.22 197.06 Z-318/EaTPU/2019 9.11.2020
1201186 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.10/20 park.HB 31.44 31.44 Z-MKč 9903712948 9.11.2020
1201188 LIPSTICK s.r.o. Letištná 1632/26, 92901 Dunajská Streda, SK 47606738 Korektorské práce 716.04 716.04 O/2020-580 9.11.2020
1201174 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 96.58 96.58 Z-660/EaTPU/2018 6.11.2020
1201175 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody vodné stočné NB 1954.14 1954.14 Z-390/EaTPU/2015 6.11.2020
1201176 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB park.10/20 57.52 57.52 Z-1254/TPU/2013 6.11.2020
1201177 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner bunky 70.8 70.8 Z-384/TPU/2011 dod č.9 6.11.2020

Pages