Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1201163 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 164.22 197.06 Z-318/EaTPU/2019 9.11.2020
1201186 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.10/20 park.HB 31.44 31.44 Z-MKč 9903712948 9.11.2020
1201188 LIPSTICK s.r.o. Letištná 1632/26, 92901 Dunajská Streda, SK 47606738 Korektorské práce 716.04 716.04 O/2020-580 9.11.2020
1201174 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 96.58 96.58 Z-660/EaTPU/2018 6.11.2020
1201175 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody vodné stočné NB 1954.14 1954.14 Z-390/EaTPU/2015 6.11.2020
1201176 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB park.10/20 57.52 57.52 Z-1254/TPU/2013 6.11.2020
1201177 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner bunky 70.8 70.8 Z-384/TPU/2011 dod č.9 6.11.2020
320100 MicroMedia s.r.o. Neumannova 1453/28, 15600 Zbraslav, CZ 27437973 ZoomSphere 10/20 100 100 Z-156/CM/2020 6.11.2020
1201180 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie,viazanie 260.49 260.49 O/2020-110 6.11.2020
1201181 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie,viazanie 42.9 42.9 O/2020-110 6.11.2020
1201182 mimoOs,o.z. Mierová 83, 82105 Bratislava, SK 50330047 Um.účinkovanie 300 300 Z-384/Č/2020 6.11.2020
1201171 Asociácia Bratislava v pohybe Šancová 43, 83104 Bratislava, SK 36066079 Koprodučná spolupráca 48 48 Z-382/Č/2020 D1,,D2 6.11.2020
420032 mypiano,eu s.r.o. Dunajská 4, 81108 Bratislava, SK 51705991 Hybridné krídlo,pianíno,prísl. 21900 21900 Z202025673 6.11.2020
1201183 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Baletné špičky 480 480 O/2020-543 6.11.2020
1201172 LL,s.r.o. Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 35735210 Analýza odpad.vôd.L.Ján 14 16.8 O/2020-238 6.11.2020
1201184 Servis Verbis,s.r.o. Kominárska 6, 83104 Bratislava, SK 50158996 Um.účink.Antigona 876 876 Z-273,894/Č/2018 6.11.2020
1201173 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 263 263 Z-1234/TPU/2019 6.11.2020
1201170 František KLIMENT Struhárova 14, 90051 Zohor, SK 17737044 Prenájom sklad.priestor. 916.5 916.5 Z-1316/UDD/2019 6.11.2020
1201179 Button Systems,s.r.o. Brečtanová 1, 83101 Bratislava, SK 36354058 Softvérové podporné služby 35.94 35.94 O/2020-15 6.11.2020
1201178 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 181.44 181.44 HZ-164848 6.11.2020
1201169 Mgr.Blanka Mongu Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK 36908029 Prekladateľské služby 264 264 O/2020-581 4.11.2020
1201168 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Vizitky 52.8 52.8 O/2020-541 4.11.2020
1201166 Glamour Slovakia,a.s. Sládkovičova 43, 97405 Banská Bystrica, SK 36024244 Líčidlá 1800 1800 O/2020-566 2.11.2020
1201159 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.NB,HB,UDD 37116.77 37116.77 Z-318/EaTPÚ/2019 2.11.2020
1201164 DERAT s.r.o. Pernek 315, 90053 Pernek, SK 45459983 Jesenná deratizácia UDD 242.4 242.4 O/2020-575 2.11.2020

Pages