Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1210617 DIW s.r.o. Krásnohorská 8, 85107 Bratislava, SK 44412223 Tlač,banner 84 84 P-12072021 12.7.2021 26.07.2021
1210583 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 69.6 69.6 O/2021-347; Z-44/TPÚ/2021 9.7.2021 19.08.2021
1210581 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby,Činohra NB 1959.65 1959.65 O/2021-219 9.7.2021 05.08.2021
1210582 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby,Oprera NB 809.14 809.14 O/2021-219 9.7.2021 05.08.2021
1210584 PeLiM,práčovne a čistiarne s.r Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 31596347 Pranie LJ 24.65 29.58 Z-1102/EaTPÚ/2018 9.7.2021 05.08.2021
1210585 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 451.44 451.44 HZ-164848 9.7.2021 26.07.2021
1210521 Radio Services a.s. Brečtanová 1, 83101 Bratislava, SK 35875020 Reklam.kampaň 06/21 399 478.8 Z-90/CM/2020;D1 8.7.2021 05.08.2021
1210577 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Tel.popl.06/21 191.33 191.33 MK-109/07/M 8.7.2021 05.08.2021
1210578 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 IP Telefónia NB,HB,UDD 2932.99 2932.99 MK-109/07/M 8.7.2021 05.08.2021
1210576 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 726.73 726.73 Z-660/EaTPÚ/2018 8.7.2021 26.07.2021
1210575 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zr.vody,vody,stoč.NB 2298.78 2298.78 Z-390/EaTPÚ/2015 8.7.2021 26.07.2021
1210574 Altánok s.r.o. Krmanova 1809/12, 81103 Bratislava, SK 47445670 Réžia-oprašovačky 99 99 Z-538/Č/2015 8.7.2021 26.07.2021
1210580 CREATIV s.r.o. Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK 44165935 Ikebana-smút.veniec 120 120 O/2021-326 8.7.2021 26.07.2021
1210579 LUK.dance,s.r.o. Račianska 87, 83102 Bratislava, SK 45936005 Um.účinkov.6/21 2880 2880 Z-1086/Č/2014 8.7.2021 26.07.2021
1210628 Igor Keseli -SEREP Záborského 1, 83103 Bratislava, SK 40476596 Demont samolepky z NB 96 96 P-07072021 7.7.2021 05.08.2021
1210564 INTERKONTAKT spol.s.r.o. Mierová 129, 82105 Bratislava, SK 17323843 Servis kompresora 487.56 487.56 O/2021-252 7.7.2021 05.08.2021
1210565 SGS Agency a.s. Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK 51023750 Strážna služba 20397.48 20397.48 Z-24/TPÚ/2021 7.7.2021 05.08.2021
1210566 SGS Agency a.s. Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK 51023750 Strážna služba 1238.16 1238.16 Z-24/TPÚ/2021 7.7.2021 05.08.2021
1210569 LIPSTICK s.r.o. Letištná 1632/26, 92901 Dunajská Streda, SK 47606738 Korektorské práce 1239.72 1239.72 O/2021-307 7.7.2021 05.08.2021
1210570 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Výhotovenie kľúčov 35.94 35.94 O/2021-285 7.7.2021 05.08.2021
1210571 Martin Šimko Suché Miesto 124, 90025 Chorvátsky Grob, SK 11662263 Program.systém ubyt.L.Ján 200 200 O/2021-337 7.7.2021 05.08.2021
1210572 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Z-384/TPÚ/2011/D10 7.7.2021 05.08.2021
1210573 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 370.83 445 Z-318/EaTPÚ/2019 7.7.2021 26.07.2021
1210567 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,park.HB 57.52 57.52 Z-1254/TPÚ/2013 7.7.2021 26.07.2021
1210563 VALL s.r.o. Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK 35768924 Lano,karabína 75.12 75.12 P-16062021 7.7.2021 26.07.2021

Pages