Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1201313 KORART s.r.o. Hradská 20200/F, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 50490401 Um.účinkovanie 490 490 Z-591/O/2016;D2-591/O/201 14.12.2020
1201308 Falck Healthcare a.s. ,Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK 44571747 Pracovná zdrav.služba 928.39 928.39 Z-69/GR/2020 14.12.2020
1201307 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava, SK 35900831 Seminár,Správa majetku štátu ... 79 79 O/2020-633 14.12.2020
1201309 EDOS-PEM s.r.o Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK 36287229 Seminár,Spracovanie fin.výkazov... 84 84 O/2020-634 14.12.2020
1201303 SMY s.r.o. Dunajská 4441/24, 81108 Bratislava, SK 45483779 Činn.ext.zboru 7-12/20 500 500 Z-613/GR/2010 11.12.2020
1201304 POSAM spol. s.r.o. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 31365078 Opr.tlačiarne 150 150 O/2020-611 11.12.2020
1201305 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 1434.56 1434.56 MK-158/2019/M 11.12.2020
6200023 ELKOTECH s.r.o. Robotnícka 5992/34, 03601 Martin, SK 36372315 Opr.zdvíhac.zariadenia-ťahov 4200 4200 O/2020-600 11.12.2020
1201302 VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava, SK 31320155 Popl.za eCard VÚB 290.72 290.72 M/29/10/M 11.12.2020
1201287 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83605 Bratislava, SK 51904446 Inzerát 329.3 395.16 O/2020-520 10.12.2020
1201288 ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Sabinovská 6, 82102 Bratislava, SK 31347215 Nájom mot.voz. 1250 1250 Z-413/CM/2020 10.12.2020
1201290 NEWTON Media,spol.s.r.o. Palisády 56, 81106 Bratislava, SK 44253320 Monitoring médií 100 100 Z-1335/CM/2019 10.12.2020
1201291 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK 35736534 CTL,Deklarácia závislosti 27 32.4 O/2020-616 10.12.2020
1201292 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK 35736534 CTL Darčeková pokážka 2021 35 42 O/2020-625 10.12.2020
1201293 Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK 35736534 CTL Chaos 27 32.4 O/2020-624 10.12.2020
1201294 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 7310.86 7310.86 Z-1233/TPÚ/2019 10.12.2020
1201295 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Tel.popl.11/20 187.39 187.39 MK-109/07/M 10.12.2020
1201298 Global Facility a.s. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava, SK 44286902 OP a OS EZ 26480.1 26480.1 O/2020-465 10.12.2020
1201299 Vladimír Ritomský Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK 45970581 Opr.a údržba šij.strojov 288 288 O/2020-6 10.12.2020
1201285 Diners Club CS,s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 864.79 864.79 Z-29092005 10.12.2020
1201296 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž..vody,vodné stočné 315.26 315.26 Z-661/EaTPÚ/2018 10.12.2020
1201289 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 324.96 324.96 O/2020-424 10.12.2020
1201274 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.11/20 park.HB 31.44 31.44 MK-9903712948 9.12.2020
1201275 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 167.6 167.6 D-801125 9.12.2020
1201277 Trenčianske minerálne vody,a.s Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, SK 35867159 Minerálna voda 2291.33 2291.33 Z-485/CM/2020 9.12.2020

Pages