Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1142280 SLOV.VODOHOSP.PODNIK š.p. Karloveská 2, 84104 Bratislava, SK 36022047 Analýza odpad.vôd 184,82 € 184,82 € O-099/01/41/2014 28.10.2014 23.11.2016
314108 Staubach + Kuckertz DieffenbachstraBe 37, D1091 Berlín, DE 90364424 Staubach, cest.Nemecko 117,75 € 117,75 € Z-281/O/2014 28.10.2014 23.11.2016
1142287 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 2 398,13 € 2 398,13 € Z-874/GR/2014;O/2014-1689 28.10.2014 23.11.2016
1142269 AKONTIS,s.r.o. Klokočova 41, 85101 Bratislava, SK 46907203 Kvetinová výzdoba 150,00 € 150,00 € O/2014-1191 28.10.2014 23.11.2016
1142304 MediaTech Central Europe,a.s. Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK 35772581 Opr.antén.rozv.mikroportov 2 400,00 € 2 400,00 € Z-251/tPú/2014 28.10.2014 23.11.2016
1142268 EES,s.r.o. Vavilovova 1181/8, 85101 Bratislava, SK 44362048 Vyprac.postup.výpoč.emisií 350,40 € 350,40 € O/2014-1454 28.10.2014 23.11.2016
1142276 MERT s.r.o. Klincová 37/B, 82108 Bratislava, SK 45980748 Skladačky 78,00 € 78,00 € O/2014-1670/81 28.10.2014 23.11.2016
1142270 TRITON spol.s r.o. Topoľčianska 25, 82107 Bratislava, SK 31323642 Opr.park.systému 114,00 € 114,00 € O/2014-1398 28.10.2014 23.11.2016
1142277 MERT s.r.o. Klincová 37/B, 82108 Bratislava, SK 45980748 Letáky 221,00 € 221,00 € O/2014-1669/81 28.10.2014 23.11.2016
1142271 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody, stočné UDD 497,08 € 497,08 € Z-250/GR/2008 28.10.2014 23.11.2016
1142272 MediaTech Central Europe,a.s. Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK 35772581 Koaxiálny kábel 1 838,12 € 1 838,12 € Z-251/TPÚ/2014;O/2014-164 28.10.2014 23.11.2016
1142257 STAR production s.r.o. Dr.Vladimíra Clemntisa 10, 82102 Bratislava, SK 35890851 Inzerát 2 629,44 € 2 629,44 € Z-574/CM/2014;O/2014-1563 27.10.2014 23.11.2016
1142254 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie, viazanie 49,20 € 49,20 € O/2014-1631 27.10.2014 23.11.2016
1142258 STAR production s.r.o. Dr.Vladimíra Clemntisa 10, 82102 Bratislava, SK 35890851 Inzerát 547,80 € 657,36 € Z-574/CM/2014;O/2014-1563 27.10.2014 23.11.2016
1142256 STAR production s.r.o. Dr.Vladimíra Clemntisa 10, 82102 Bratislava, SK 35890851 Inzerát 547,80 € 657,36 € Z-574/CM/2014;O/2014-1156 27.10.2014 23.11.2016
1142260 STAR production s.r.o. Dr.Vladimíra Clemntisa 10, 82102 Bratislava, SK 35890851 Inzerát 547,80 € 657,36 € Z-574/CM/2014;O/2014-1156 27.10.2014 23.11.2016
1142259 STAR production s.r.o. Dr.Vladimíra Clemntisa 10, 82102 Bratislava, SK 35890851 Inzerát 657,36 € 657,36 € Z-574/CM/2014 27.10.2014 23.11.2016
1142261 AREAPRINT s.r.o. Galvaniho 14/5515, 82104 Bratislava, SK 35707437 CVL XI.-XII./2014 79,50 € 95,40 € O/2014-1621/81 27.10.2014 23.11.2016
1142266 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Baletná obuv 1 958,40 € 1 958,40 € O/2014-1384 27.10.2014 23.11.2016
1142262 AREAPRINT s.r.o. Galvaniho 14/5515, 82104 Bratislava, SK 35707437 Tlač CLV 19,00 € 22,80 € O/2014-1640/81 27.10.2014 23.11.2016
1142267 STAR production s.r.o. Dr.Vladimíra Clemntisa 10, 82102 Bratislava, SK 35890851 Inzerát 547,80 € 657,36 € Z-574/CM/2014;O/2014-1158 27.10.2014 23.11.2016
1142263 MERT s.r.o. Klincová 37/B, 82108 Bratislava, SK 45980748 Brožúry 1 078,00 € 1 078,00 € O/2014-1604/81 27.10.2014 23.11.2016
1142275 ORSI SLOVAKIA,s.r.o. Drobného 27, 84101 Bratislava, SK 35836512 Ponožky 81,00 € 81,00 € P-27102014 27.10.2014 23.11.2016
1142264 MERT s.r.o. Klincová 37/B, 82108 Bratislava, SK 45980748 Pozvánky 167,00 € 167,00 € O/2014-1635/81 27.10.2014 23.11.2016
1142249 Vlasové štúdio LUBO,spol.s r.o Vajnorská 15, 83103 Bratislava, SK 45284041 Dámska parochňa 333,00 € 333,00 € O/2014-1663 27.10.2014 23.11.2016

Pages