Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1151765 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.Senec 21,64 € 21,64 € Z-1202/TPÚ/2014 7.8.2015 23.11.2016
1151760 FL floors, spol.s.r.o. Hlavná 121/5, 90065 Záhorská Ves, SK 48003522 Výmena dverí a zárubní 318,43 € 318,43 € O/2015-3123 6.8.2015 23.11.2016
1151761 BUČINA EKO, s.r.o. Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, SK 46156101 Prenájom kontajnera 48,00 € 48,00 € O/2015-2107 6.8.2015 23.11.2016
1151759 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 685852 Nájom za oceľ.fľaše 330,72 € 330,72 € HZ-164848 6.8.2015 23.11.2016
1151762 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82105 Bratislava, SK 35966289 Strážne služby 812,16 € 812,16 € O/2015-3061;Z-1044/TPÚ/20 6.8.2015 23.11.2016
1151763 Fonsiuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Pracovno-právne poradenstvo 2 350,00 € 2 350,00 € Z-094/GR/2015 6.8.2015 23.11.2016
1151750 Creative Web, s.r.o. Mlynarovičova 10, 85103 Bratislava, SK 36830178 Popl.Creative 14,76 € 14,76 € O/2015-3036/81 5.8.2015 23.11.2016
1151751 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.7/15 61,93 € 61,93 € Z-1254/TPÚ/2013 5.8.2015 23.11.2016
1151752 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody UDD 787,42 € 787,42 € Z-250/GR/2008 5.8.2015 23.11.2016
1151753 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 147,08 € 147,08 € Z-250/GR/2008 5.8.2015 23.11.2016
1151757 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Mobil.telefóny 424,80 € 424,80 € MK-92/2013-M 5.8.2015 23.11.2016
1151749 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 610,76 € 610,76 € Z-486/GR/2015 5.8.2015 23.11.2016
1151758 R-INTERIÉR-Lucia Rošková M.R.Štefánika 2588/33, 96001 Zvolen, SK 41192516 Farby, stavebný mat. 310,00 € 310,00 € Z-758/GR/2015;Z201517196 5.8.2015 23.11.2016
1151754 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.L.Ján 90,91 € 109,09 € Z-1202/TPÚ/2014 5.8.2015 23.11.2016
1151755 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.L.Ján 56,82 € 68,18 € Z-1202/TPÚ/2014 5.8.2015 23.11.2016
1151756 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.Laurinská 283,96 € 283,96 € Z-1202/TPÚ/2014 5.8.2015 23.11.2016
1151748 KOLORIA s.r.o. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Zamat 482,11 € 482,11 € O/2015-3160 4.8.2015 23.11.2016
1151744 MIDOPO s.r.o. Robotnícka 4354, 01701 Považská Bystrica, SK 36323454 Opr.žeriav.dráhy UDD 2 676,00 € 2 676,00 € O/2015-3145 4.8.2015 23.11.2016
1151745 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 433,00 € 433,00 € Z-1040/TPÚ/2014 4.8.2015 23.11.2016
1151747 2U spol.s r.o. Trnavská cesta 70, 82102 Bratislava, SK 17315786 Závažie pieskové 231,00 € 231,00 € O/2015-3191 4.8.2015 23.11.2016
1151746 IW TREND s.r.o. Rybničná 38, 83006 Bratislava, SK 35757566 Rezivo 317,18 € 317,18 € O/2015-3183 4.8.2015 23.11.2016
1151783 SBL ACOUSTICS s.r.o. Sibírska 2, 83102 Bratislava, SK 36362298 Kábel 57,96 € 57,96 € P-12082015 3.8.2015 23.11.2016
1151743 K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94, 02313 Čierne, SK 44879806 Kábel 264,00 € 264,00 € Z201516148;Z-755/GR/2015 3.8.2015 23.11.2016
1151738 AKONTIS,s.r.o. Klokočova 41, 85101 Bratislava, SK 46907203 Kvetinová výzdoba 250,00 € 250,00 € Z-037/GR/2015;O/2015-3136 30.7.2015 23.11.2016
1151742 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Baletné špičky 778,80 € 778,80 € O/2015-2221 30.7.2015 23.11.2016

Pages